Dispozițiile Președintelui

Dispoziția nr. 95-a din 10 august 2022 Cu privire la studierea și respectarea cu strictețe a actelor normative

95-a