Dispozițiile Președintelui

Dispoziția nr. 54-a din 06 mai 2022 Сu privire la organizarea şi desfășurarea În raionul Ștefan Vodă a acțiunilor consacrate 77 ani de la victoria asupra fascismului în cel de-al doilea război mondial și onorării Ziua Europei -37 de ani

 

Dispoziția nr. 54-a din 06.05.2022