Proiectele de decizii pentru ședințe ordinară a Consiliului raional Ștefan Vodă din 19 mai 2022 prezentate pentru consultări publice

Proiect de decizie nr. 2/1 din 19.05.2022 Cu privire la executarea bugetului raional pe anul 2021

Proiect de decizie nr. 2/2 din 19.05.2022 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 8/5 din 16.12.2021 ”Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2022”

Proiect de decizie nr. 2/3 din 19.05.2022 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al bugetului raional pentru anul 2022

Proiect de decizie nr. 2/4 din 19.05.2022 Cu privire la formarea unor bunuri imobile prin separare

Proiect de decizie nr. 2/5 din 19.05.2022 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 5/8 din 06.11.2008 “Cu privire la transmiterea în folosință a unor bunuri imobile ale Consiliului raional, instituțiilor medico-sanitare publice raionale”

Proiect de decizie  nr. 2/6 din 19.05.2022 Cu privire la numirea în funcția de șef al IMSP Centrul de sănătate Crocmaz

Proiect de decizie  nr. 2/7 din 19.05.2022 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 1/3 din 03 martie 2022 “Cu privire la organizarea şi desfăşurarea odihnei şi întremării sănătăţii copiilor şi adolescenţilor din cadrul raionului Ștefan Vodă pentru sezonul estival 2022”

Proiect de decizie nr. 2/8 din 19.05.2022 Cu privire la casarea literaturii din fondul de bibliotecă, manualelor școlare și mijloacelor fixe din instituțiile de învățământ din raion

Proiect de decizie  nr. 2/9 din 19.05.2022 Cu privire la aprobarea Statutului Instituției Publice Gimnaziul „Academicianul Mitrofan Ciobanu” din satul Copceac

Proiect de decizie  nr. 2/10 din 19.05.2022 Cu privire la atribuirea statutului juridic de executor secundar de buget (persoană juridică) unei instituţii de învăţământ

Proiect de decizie nr. 2/11 din 19.05.2022 Cu privire la aprobarea Consiliilor administrative ale Instituțiilor Medico-Sanitare Publice din raionul Ștefan Vodă

Proiect de decizie nr. 2/12 din 19.05.2022 Cu privire la aprobarea Planului anticorupție al Consiliului raional Ștefan Vodă pentru anii 2022-2023

Proiect de decizie nr. 2/13 din 19.05.2022 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 7/1 din 18.11.2021 “Cu privire la inițierea procedurii de dizolvare prin lichidare a Instituției Publice Școala auxiliară internat din s. Popeasca”

Proiect de decizie nr. 2/14 din 19.05.2022 Cu privire la inițierea procedurii de achiziție a unui bun imobil în proprietatea publică a Consiliului raional Ștefan Vodă

Proiect de decizie nr. 2/15 din 19.05.2022 Cu privire la corelarea bugetului raional pe anul 2022   

Ordinea de zi a ședinței Consiliului raional Ștefan Vodă din data de 19.05.2022

Recommended Posts