Deciziile adoptate la ședința din 30 aprilie 2015

3.1 Cu privire la activitatea președintelui raionului și serviciilor publice din subordine pentru perioada anului 2014
3.2 Cu privire la modificarea deciziei nr. 5.6 din 11.12.2014
3.3 Cu privire la corelarea bugetului raional pentru anul 2015
3.4 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al bugetului raional pentru anul 2015
3.5 Cu privire la modificarea deciziei nr. 5.18 din 11 decembrie 2014
3.6 Cu privire la modificarea deciziei nr. 1.5 din 26 februarie 2015
3.7 Cu privire la modificarea deciziei nr. 1.6 din 02.02.2012
3.8 Cu privire la activitatea IP „Incubatorul de afaceri din Ștefan Vodă pe perioada anului 2014
3.9 Cu privire la modul de executare a deciziilor Consiliului raional
3.10 Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional pentru semestrul II al anului 2015
3.11 Cu privire la expunerea unui spațiu pentru locațiune prin licitația publică
3.12 Cu privire la stabilirea premiului anual
3.13 Cu privire la delegarea președintelui și vicepreședintelui raionului în deplasare de serviciu peste hotarele țării

Recommended Posts