Dezbateri privind noua strategie de reformă a administrației publice pentru 2023-2030

Astăzi, 10 februarie 2023, conducerea raionului, consilierii raionali/locali, primarii localităților, funcționarii publici din autoritățile locale (nivelul I și II) și serviciile desconcentrate din raionul Ștefan Vodă, au particpat la consultările publice a proiectului Strategiei de reformă a administrației publice din republca Moldova pentru anii 2023-2030.

Evenimentul a avut loc în sala de ședințe a Consiliului raional Căușeni, cu participarea reprezentanților Guvernului și a Cancelariei de Stat, demnitarilor și funcționarilor publicii din raioanele Ștefan Vodă, Căușeni și Anenii Noi.

Proiectul Strategiei reprezintă viziunea Guvernului privind transformarea administrației publice centrale și locale, în contextul aderării la Uniunea Europeană și al noilor realități socio-economice.

Până la 17 februarie, Cancelaria de Stat va colecta toate propunerile de modificare a noii strategii de reformă a administrației publice. De asemenea, vor fi organizate discuții publice în mai multe localități din țară, la care reprezentanți ai Guvernului, Parlamentului și Cancelariei de Stat vor prezenta principalele schimbări ce urmează să aibă loc, conform strategiei, până în 2030 și vor răspunde la întrebările publicului.

Proiectul Strategiei de reformă a administrației publice pentru anii 2023-2030 poate fi accesat pe portalul www.particip.gov.md, la următorul link: https://bit.ly/3jt5YMB

Recommended Posts