Deciziile Consiliului raional adoptate la ședința ordinară din 18 decembrie 2020

6.1 Cu privire la mersul executării bugetului raional ale anului 2020

6.2 Cu privire la modificarea deciziei nr. 2.3 din 08.05.2020 „Cu privire la corelarea bugetului raional pe anul 2020”

6.3 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezerva al bugetului raional pentru anul 2020

6.4 Cu privire la aprobarea bugetului raional pefntru anul 2021 (prima lectură)

6.5 Cu privire la modificarea deciziei nr. 4.20 din 17 septembrie „Cu privire la organigrama și statele de personal ale aparatului președintelui raionului…”

6.6 Cu privire la casarea literaturii din fondul de bibliotecă și mijloacelor fixe din instituțiile de învățământ raional

6.7 Cu privire la programarea concediilor de odihnă pentru conducătorii instituțiilor din subordinea CR pentru anul 2021

6.8 Cu privire la evaluarea performanțelor profesionale ale secretarului Consiliului raional Ștefan Vodă

6.9 Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2021

6.10 Cu privire la aprobarea Programului de reparație și întreținere a drumurilor publice locale din cadrul raionului Ștefan Vodă pentru anul 2021

6.11 Cu privire la stabilirea indemnizației de participare a consilierilor raionali la ședințele Consiliului raional Ștefan Vodă

6.12 Cu privire la acordarea premiului unic cu prilejul sărbătorilor de iarnă și Anului Nou angajaților din cadrul Consiliului raional Ștefan Vodă

6.13 Cu privire la acordul Consiliului raional de a primi unele bunuri din proprietatea publică a statului

 

Recommended Posts