Deciziile Consiliului raional adoptate la ședința ordinară din 16 decembrie 2021

Decizia nr.  8/1 din 16.12 2021 Cu privire la executarea bugetului rational pentru 9 luni ale anului 2021

Decizia nr. 8/2 din 16.12.2021 Cu privire  la modificarea deciziei Consiliului raional Ştefan Vodă nr. 1/1 din 21.01.2021 ”Cu privire la corelarea bugetului raional  pe anul  2021”

Decizia nr. 8/3 din 16.12.2021 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al bugetului raional pentru anul 2021

Decizia nr. 8/4 din 16.12.2021 Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2022 în prima lectură

Decizia nr. 8/5 din 16.12.2021 Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2022

Decizia nr. 8/6 din 16.12 2021 Cu privire la aprobarea statelor de personal ale instituțiilor medico-sanitare publice din cadrul raionului Ștefan Vodă, pentru anul 2022

Decizia nr. 8/7 din 16.12.2021 Cu privire la casarea unui mijloc de transport

Decizia nr. 8/8 din 16.12.2021 Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional Ştefan Vodă pentru anul 2022

Decizia nr. 8/9 din 16.12.2021 Cu privire la acordarea premiului anual conducătorilor instituțiilor din subordinea Consiliului raional Ștefan Vodă pentru rezultatele activității în anul 2021

Decizia nr. 8/10 din 16.12.2021 Cu privire la acordarea premiului unic cu prilejul sărbătorilor de iarnă și Anului Nou 2022 angajaților din cadrul Consiliului raional Ștefan Vodă

Decizia nr. 8/11 din 16.12.2021 Cu privire la aprobarea Acordului și Cererii de Finanțare

Recommended Posts