Deciziile Consiliului raional adoptate la ședința ordinară din 05 august 2021

Decizia 5/1 Cu privire  la modificarea Deciziei Consiliului raional Ştefan Vodă nr.1/1 din 21.01.2021 ”Cu privire la corelarea  bugetului raional  pe anul  2021”

Decizia 5/2 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al bugetului raional pentru anul 2021

Decizia 5/3 Cu privire la modificarea pct.1.1. din decizia Consiliului raional nr.3/4 din 14 mai 2021 ~Cu privire la acordul Consiliului raional Ștefan Vodă de a primi în proprietatea publică a unui lot de bunuri materiale”

Decizia 5/4 Cu privire la modificarea pct.1 din decizia Consiliului raional nr.4/11 din 17 septembrie 2020 ”Cu privire la acordul Consiliului raional Ștefan Vodă

de a primi unele bunuri din proprietatea publică a statului”

Decizia 5/5 Cu privire la casarea literaturii din fondul de bibliotecă și  mijloacelor fixe din instituțiile de învățământ din raion

Decizia 5/7 Cu privire la semnarea unui Acord de colaborare

Decizia 5/8 Cu privire la trecerea școlilor de arte ,,Maria Bieșu,, din or.Ștefan Vodă  și s.Olănești în subordinea totală a direcției generale educație

Decizia 5/9 Cu privire la aprobarea Regulamentului comisiei teritoriale Ștefan Vodă privind ajutoarele umanitare

Decizia 5/10 Cu privire la aprobarea Regulamentului de funcționare al Direcției economie și atragerea investițiilor

Decizia 5/11 Cu privire la casarea unor  mijloace fixe

Decizia 5/12 Cu privire la casarea unor  mijloace fixe

Decizia 5/13 Cu privire la inițierea lucrărilor  de delimitare selectivă a terenurilor proprietate publică a raionului Ștefan Vodă

Decizia 5/14 Cu privire la organizarea şi  desfășurarea încorporării în rândurile Forțelor Armate ale Republicii Moldova şi în serviciul civil (de alternativă), toamna 2021 –iarna 2022 a recruților născuți în anii 1994 / II jumătate/-2003

Decizia 5/15 Cu privire la dare în locațiune a unui spaţiu 

 

Recommended Posts