Deciziile adoptate la ședința ordinară a Consiliului raional din 15 decembrie 2022

Decizia nr.6/1  din 15.12.2022 Cu privire la executarea bugetului raional pentru 9 luni ale anului 2022

Decizia nr.6/2 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 8/5 din 16.12.2021 ”Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2022″

Decizia nr.6/3 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al bugetului raional pentru anul 2022

Decizia nr.6/4 Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2023 în prima lectură

Decizia 6.5 Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2023

Decizia nr.6/6 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 3/5 din 09 iunie 2017 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului de susținere a elevilor capabili de performanțe din instituțiile de învățământ secundar, ciclul I, II și extrașcolar al raionului Ștefan Vodă

Decizia nr.6/7 Cu privire la casarea literaturii din fondul de bibliotecă, manualelor și a unor mijloace fixe administrate de instituțiile de învățământ din raion

Decizia nr.6/9 Cu privire la expunerea pentru licitaţie publică a unor bunuri imobile 

Decizia nr.6/10 Cu privire la primirea în proprietatea publică a Consiliului raional Ștefan Vodă a unui bun imobil

Decizia nr.6/11 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 3/3 din 06.05.2004 Cu privire la inventarierea bunurilor imobile proprietate a Consiliului raional Ștefan Vodă

Decizia nr.6/12 Cu privire la organizarea şi efectuarea evidenţei militare în raionul Ştefan Vodă a tinerilor de sex masculin cu anul naşterii 2007

Decizie nr.6/13 Cu privire la casarea unor mijloace fixe administrate de instituțiile medico-sanitare publice din raionul Ștefan Vodă

Decizia nr. 6/14 Cu privire la rezultatele inventarierii bunurilor administrate de Instituția Publică Școala auxiliară internat din s. Popeasca și repartizarea unor mijloace fixe pentru a fi transmise instituțiilor școlare din cadrul raionului

Decizia nr.6/15 Cu privire la acordul Consiliului raional Ștefan Vodă de a primi în proprietate a unor bunuri materiale

Decizia nr.6/16 Cu privire la transmiterea unui bun imobil din proprietatea publică a Consiliului raional Ștefan Vodă

Decizia nr.6/17 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 7/1 din 18.11.2021 Cu privire la inițierea procedurii de dizolvare prin lichidare a IP Școala auxiliară internat din s.Popeasca

Decizia nr.6/18 Cu privire la acordarea premiului anual conducătorilor instituțiilor din subordinea Consiliului raional Ștefan Vodă pentru rezultatele activității în anul 2022

Decizia nr.6/19 Cu privire la acordarea premiului unic cu prilejul sărbătorilor de iarnă și Anului Nou 2023 angajaților din cadrul Consiliului raional Ștefan Vodă 

Decizia nr.6/20 Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului raional Ştefan Vodă în instanţa de judecată

Decizia 6/21 Cu privire la abrogarea unei decizii

Decizie nr.6/22 Cu privire la evaluarea performanţelor profesionale ale secretarului Consiliului raional Ștefan Vodă

Recommended Posts