Comisia de privatizare a fondului de locuințe s-a convocat în ședință

La data de 31 iulie, a avut loc ședința Comisiei de privatizare a fondului de locuințe (Comisia). Conform ordinii de zi, membrii comisiei au avut de discutat 2 chestiuni:

  1. Cu privire la modificarea Hotărârii Comisie de privatizare nr.31 din 11 iunie 2019.
  2. Cu privire la eliberarea Extrasului din Hotărârea comisiei de privatizare nr.69 din 23 martie 1995.

La prima chestiune nr.1, modificarea Hotărârii comisiei de privatizare a locuinței s-a solicitat din motivul comiterii unei erori tehnice în text și anume, indicat greșit numărul apartamentului. Comisia studiind minuțios actele dosarului, a concluzionat prin vot unanim, să admită cererea chiriașului, aprobând modificarea solicitată.

Cea de a doua cerere nu a putut fi soluționată, din motivul că dosarele, inclusiv hotărârile comisiilor de privatizare datate cu anul 1995 nu se păstrează în cadrul Consiliului raional Ștefan Vodă. Conform art.4 din Legea privatizării fondului de locuințe nr.1324/1993, în perioada respectivă organele responsabile de efectuarea procesului de privatizare a fondului de locuițe revenea în competența Ministerului Privatizării și Administrării Proprietății de Stat și agențiilor teritoriale. Prin urmare, eliberearea extrasului solicitat este imposibilă.

Atenționăm, cetățenii care locuiesc în locuinţe pasibile privatizării și încă nu și-au exercitat dreptul la privatizarea locuinței, dispun de această posibilitate până la 31 mai 2024, conform Legii privatizării fondului de locuinţe nr.1324/1993, având și obligaţia de a înregistra dreptul de proprietate în modul stabilit prin Legea cadastrului bunurilor  imobile nr.1543/1998.

Recommended Posts