Cele mai frecvente abateri de la legislația din domeniul achizițiilor publice admise de către autoritățile contractante

În atenția autorităților contractante!

În urma  monitorizărilor realizate de către Agenția Achiziții Publice pe parcursul anului 2019 s-au constatat un șir de abateri de la legislația din domeniul achizițiilor publice admise de către autoritățile contractante în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice și/sau modificare a contractelor de achiziții publice. În rezultat, au fost înaintate un șir de recomandări de conformare și recomandări pe viitor.

abateri

 

Recommended Posts