DISPOZIŢIE nr. 59-a din 07 aprilie 2017 Cu privire la convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului raional Ştefan Vodă

În temeiul art. 45 alin. (2)-(3), art. 54 din Legea nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, preşedintele raionului Ştefan Vodă DISPUNE: Se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului raional Ştefan Vodă pentru data de 14 aprilie 2017, începând cu ora 1000, în sala de şedinţe a Consiliului raional, et.IV, cu […]

Citeste mai departe

Dispoziția președintelui raionului nr. 127-a din 17 noiembrie 2016

Cu  privire la decernarea Diplomei de Onoare şi cadoului de preţ Cu prilejul sărbătorii profesionale „Ziua lucrătorului din agricultură şi industria prelucrătoare”; în temeiul demersului dlui Vasile Rufa, şeful Direcţiei agricultură şi alimentaţie; în baza art. 53 alin. (2) şi art. 54 alin. (3) şi din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia […]

Citeste mai departe

Dispoziția președintelui raionului nr. 126-a din 16 noiembrie 2016

  Cu privire la rezultatele concursului raional „Toamna de Aur” (ediţia 2016)  În conformitate cu prevederile deciziei nr. 2/14 din 22 mai 2014 „Cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului raional „Toamna de Aur”, procesul verbal al comitetului organizatoric instituit prin dispoziţia preşedintelui raionului nr. 122-a din 7 noiembrie 2014; în baza procesului verbal din […]

Citeste mai departe