Astăzi a avut loc ședința Comisiei pentru serviciu civil

Astăzi, 04 ianuarie 2024, membrii Comisiei raionale pentru serviciul civil (de alternativă) s-au convocat în ședință.
În cadrul întrunirii prezidate de către dna Valeria Caușnean, vicepreședinta raionului, au fost examinate trei dosare ale executanților serviciului civil. Aceștia, din convingeri religioase, pacifiste, etice, morale, umanitare sau din alte motive similare, au depus cereri și au fost încorporați în toamna 2022 – iarna 2023. Tinerii au îndeplinit serviciul timp de 1 an, fiind încadrați în câmpul muncii conform contractelor încheiate, cu achitarea lunară a taxei de stat prevăzută de legislație. Urmare examinărilor, membrii Comisiei au aprobat trecerea în rezervă a doi executanți ai serviciului civil. Hotărâre similară nu a fost emisă referitor la un tânăr din motivul neîndeplinirii condițiilor contractuale.
Cereri pentru încorporare în seviciului de alternativă Ștefan Vodă în toamna 2023 -iarna 2024 nu au fost depuse.

Recommended Posts