Proiect. Crearea Comunității reziliente în Raionul Ștefan Vodă

La 23 ianuarie 2024, conducerea raionului, angajații serviciilor din teritoriu, reprezentanții instituțiilor de învățământ, ale asociațiilor neguvernamentale și a refugiaților din Ucraina aflați pe teritoriului raionului Ștefan Vodă, s-au întrunit cu reprezentanții HELVETAS la ce-a de-a doua etapă a proiectului „Crearea Comunității reziliente în Raionul Ștefan Vodă”. La întrunire au fost prezentate rezultatele colectării și analizei datelor relevante pentru  identificarea riscurilor specifice zonei noastre, ce vor servi drept bază la a elabora strategii de prevenire și gestionare a riscurilor legate de dezastrele naturale.

Amintim că prin proiectul dat se intenționează consolidarea capacităților autorităților publice locale și a sectorului privat în scopul prevenirii riscurilor, de a face față și a depăși orice situație dificilă creată de dezastrele naturale. Astfel, comunitatea să devină mai puternică și mai rezilientă.

Recommended Posts