Aleșii locali s-au convocat în ședință

Astăzi, 19 ianuarie 2023, conform dispoziției președintelui raionului, consilierii s-au convocat în prima ședință a anului.

Ședința extraordinară a Consiliului raional a fost prezidată de către consilierul Ruslan Zgherdan (fracțiunea PSRM).

Potrivit ordinii de zi aprobate, aleșii locali au discutat următoarele chestiuni:

  1. Cu privire la corelarea bugetului raional pentru anul 2023.
  2. Cu privire la aprobarea Programului de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice locale din cadrul raionului Ştefan Vodă pentru anul 2023.
  3.  Cu privire la acordul Consiliului raional Ștefan Vodă de a primi în proprietate a unor bunuri materiale.
  4. Cu privire la aprobarea statelor de personal ale instituțiilor – medico sanitare publice din cadrul raionului Ștefan Vodă pentru anul 2023.
  5.  Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Regulamentului direcției economie și atragerea investițiilor.
  6. Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Regulamentului direcției construcții, gospodărie comunală și drumuri.
  7. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 6/5 din 15.12.2022 ”Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul  2023”

Pe marginea celor discutate, au fost aprobate deciziile respective.

Mentionăm, toate proiectele de decizii anterior au fost supuse consultărilor publice și examinate în cadrul Comisiilor de specialitate.

Deciziile aprobate vor fi plasate pe pagina web a Consiliului raional Ștefan Vodă, compartimentul ,,transparență decizională,, și se vor publica în Registrul de Stat al Actelor Locale. 

Recommended Posts