Mesajul președintelui raionului Ștefan Vodă

Salut cordial toți vizitatorii site-ului Consiliului raional Ștefan Vodă – pe acei de acasă și pe acei cu dorul de baștină în suflet, compatrioții noștri stabiliți cu traiul sau temporar aflați departe de raion sau țară.

Accesând paginile site-ului, oricând veți afla noutățile și evenimentele importante care s-au desfășurat în sfera socială, învățământ, medicină, cultură. Firește, o atenție deosebită acordam pe site-ul nostru și dezvoltării economiei raionului. Întru respectarea transparenței în activitate pe pagina web se publică deciziile Consiliului raional și dispozițiile importante ale președintelui raionului, avize despre licitații, concursuri, lansarea proiectelor. Aici găsiți contactele funcționarilor, instituțiilor și serviciilor publice și aflați despre activitatea lor. Pagina web oferă cetățenilor posibilitatea de a comunica mai larg, prin mesajele trimise, cu autoritatea publică locală de nivelul II. Împreună vom munci cu sârguință, vom depune suflet în fiecare activitate și dorința mare de a schimba în bine viața, readucând în casele noastre prosperitatea și speranța în ziua de mâine.