Noutăți Posturi Vacante

DCTST anunță două concursuri pentru ocuparea funcțiilor vacante

Direcția cultură, tineret, sport și turism a Consiliului raional anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior (domeniul biblioteconomiei și patrimoniului cultural imobil și imaterial).

Scopul general al funcției:  dezvoltarea culturii cărții și lecturii, asigurarea dreptului cetățenilor la bunurile culturale prin patronarea activității instituțiilor de bibliotecă, muzeu și patrimoniu cu implementarea politicilor și respectarea normelor juridice.

Cerințe: deținerea cetățeniei RM, posedarea limbii de stat, capacitatea deplină de exercițiu, neatingerea vârstei necesare obținerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă, studii superioare, de licență sau echivalente, preferabil în domeniul biblioteconomiei. Cunoașterea legislației în domeniu administrației publice, cu privire la biblioteci, cu privire la muzee, cu privire la coordonarea politicii de ocrotire, conservare și valorificare a patrimoniului cultural mobil și imaterial, posedarea cunoștințelor de operare la calculator (Word, Excel,  Power Point, Internet), abilități de organizare, luare a deciziilor, analiza și sinteza, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine, soluționare a litigiilor, comunicare eficientă.

Actele necesare: formularul de participare la concurs, curriculum vitae, copia actelor de studii universitare, postuniversitare  și a certificatelor de absolvire a cursurilor de formare continuă, extras din carnetul de muncă, copia buletinului de identitate, cazier judiciar (se permite depunerea declarației pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale).

Actele vor fi depuse pe parcursul a 30 de zile de la data publicării în presă a avizului la Consiliul raional Ștefan Vodă, str. Libertății 1, Direcția cultură, tineret, sport și turism, et. III, biroul 304, tel. 2-26-48.

Bibliografia actelor normative care necesită a fi studiate pentru participare la concurs se va elibera la data depunerii dosarului.

Direcția cultură, tineret, sport și turism a Consiliului raional anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist în domeniul turismului (temporar)

Scopul general al funcției: elaborează programe privind promovarea turismului în raion, realizează evidența patrimoniului mobil și imobil, material și imaterial de interes turistic în raion, asigură  domeniul dezvoltării și promovării a obiectivelor turistice,  realizează evidența monumentelor istorice, arhitecturale, naturale, a monumentelor distruse sau dispărute, organizează acțiuni de promovare a patrimoniului cultural imaterial și turismului cultural.

Condiții de participare la concurs:

Condiții de bază: deținerea cetățeniei RM, posedarea limbii de stat, capacitatea deplină de exercițiu, neatingerea vârstei necesare obținerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă.

Cerințe specifice: studii superioare, de licență sau echivalente, preferabil în domeniul turismului. Cunoașterea legislației în domeniul administrației publice, legislației în domeniu.

Acte necesare: formularul de participare la concurs, curriculum vitae, copia actelor de studii, copia buletinului de identitate, copia carnetului de muncă, cazier judiciar (se permite depunerea declarației pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale).

Actele vor fi depuse pe parcursul a 30 de zile de la data publicării în presă a avizului la Consiliul raional Ștefan Vodă, str. Libertății 1, Direcția cultură, tineret, sport și turism, et. III, biroul 304, tel. 2-26-48.

Bibliografia actelor normative care necesită a fi studiate pentru participare la concurs se va elibera la data depunerii dosarului de participare la concurs.