Proiectele de decizii pentru ședința extraordinară a Consiliului raional Ștefan Vodă din 12 mai 2023 prezentate pentru consultări publice

Aparatul președintelui raionului Ștefan Vodă prezintă pentru consultări publice proiectele de decizii care urmează a fi examinate la ședința Consiliului raional Ștefan Vodă pentru data de 12 mai  2023, începând cu ora 10:00, în sala de ședințe a școlii de arte „Maria Bieșu” din or. Ștefan Vodă.

Propunerile referitor la proiectele de decizii supuse consultărilor publice le puteți expedia până la data de 10 mai 2023, ora 09:00, la adresa de email: dapstvoda@gmail.com

 Părțile  interesate sunt așteptate cu propuneri și sugestii cu privire la proiectele de decizii propuse:

Proiectul deciziei nr.3/1 din 12.05.2023 ,,Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 6/5 din 15.12.2022 ”Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2023” 

Proiectul deciziei nr.3/2 din 12.05.2023 ,,Cu privire la acordul de primire a unor bunuri în proprietatea publică a Consiliului raional Ștefan Vodă”

Proiectul deciziei nr.3/3 din 12.05.2023 ,,Cu privire la instituirea Consiliului raional de participare, în calitate de organ consultativ și participativ în procesul decizional”

Proiectul deciziei nr.3/4 din 12.05.2023 ,,Cu privire la aprobarea unui Acord de colaborare”

Proiectul deciziei nr.3/5 din 12.05.2023 ,,Cu privire la instituirea organelor de administrare și control al ÎM Centrul stomatologic raional Ștefan Vodă”

Proiectul deciziei nr.3/6 din 12.05.2023 ,,Cu privire la repartizarea profitului net al ÎM Centrul stomatologic raional Ștefan Vodă”

Proiectul deciziei nr.3/7 din 12.05.2023 ,,Cu privire la numirea în funcţia de șef al IMSP Centrul de sănătate Ștefan Vodă”

Proiectul deciziei nr.3/8 din 12.05.2023 ,,Cu privire la inițierea procedurii de delimitare selectivă a unui bun 

Proiectul decizie nr.3/9 din 12.05.2023 ,,Cu privire la transmiterea unor mijloace fixe”

Proiectul deciziei nr.3/10 din 12.05.2023 ,,Cu privire la casarea unor mijloace fixe”

Recommended Posts