Proiecte de decizii pentru ședința ordinară a Consiliului raional din 17 septembrie 2020, prezentate pentru consultări publice

4.1 Cu privire la executarea bugetului raional pe perioada semestrului I al anului 2020

4.2 Cu privire la modificarea deciziei nr. 2.3 din 08.05.2020 „Cu privire la corelarea bugetului raional pe anul 2020”

4.4 Cu privire la pregătirea economiei și sferei sociale a raionului Ștefan Vodă pentru activitate ăn perioada de toamnă-iarnă 2020-2021

4.5 Cu privire la stabilirea taxelor lunare de instruire în școlile de arte din raionul Ștefan Vodă și filialele acestora, pentru anul de studii 2020-2021

4.6 Cu privire la organizarea și desfășurarea încorporării în rândurile Forțelor Armate ale Republicii Moldova și în serviciul civil

4.7 Cu privire la aprobarea în redație nouă a Regulamentului de activitate al direcției agricultură și alimentație

4.8 R. Cu privire la aprobarea în readacție nouă a Regulamentului de fucționare a direcției construcții, gospodărie comunală și drumuri

4.9 Cu privire la modificarea deciziei nr. 2.8 din 08.05.2020 cu privire la demisia din funcția de șef al direcției agricultură și alimentație

4.10 Cu privire la relansarea procesului educațional de învățământ primar, gimnazial și liceal din cadrul raionului Ștefan Vodă

4.11 Cu privire la acordul de a primi unele bunuri din proprietatea publică a statului

4.12 Cu privire la expunerea pentru vânzare prin licitație publică a unor mijloace de transport

4.13 Cu privire la casarea unor mijloace fixe

4.14 Cu privire la modificarea deciziei nr. 3.12 din 12 iunie 2020 „Cu privire la transmiterea unor bunuri proprietate publică unității administrativ-teritoriale din s. Tudora”

4.15 Cu privire la modificarea deciziei nr. 3.4 din 12 iunie 2020

4.16 Cu privire la numirea în funcția de sef al Serviciului relații funciare și cadastru

4.17 Cu privire la numirea în funcția de director al Școlii de arte din s. Olănești

4.18 Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului raional Ștefan Vodă în instanța de judecată

4.19 Cu privire la propunerea candidaților din partea Consiliului raional în componența Consiliului electoral al circumscripției de nivelul doi

4.20 Cu privire la demisia din funcția de administrator al ÎM Biroul de proiectări, prospecțiuni și servicii

4.21 Cu privire la organigrama și statele de personal ale aparatului președintelui raionului, direcțiilor, secțiilor și altor subdiviziuni din subordinea Consiliului raional

 

Recommended Posts