Licitație publică deschisă repetată

Achiziție comercială nr. 21007609
 Valoarea estimată fără TVA:  8 062 066 MDL

Perioada clarificărilor:  25 aprilie 2019,ora  11:56 – 15 mai 2019, ora 9:00

Perioada de depunere a ofertelor:  15 mai 2019, ora 9:00 – 24 mai 2019, ora 9:00

Informaţia despre solicitant: Consiliul Raional Stefan Voda

IDNO: 1007601010932

Adresa: MD 4201, MOLDOVA, or. Ștefan Vodă,  str. Libertății nr.1

Persoana de contact: Valentina Colun

Telefonul de contact: 024222401, 024225320, 068007078, 069402377

E-mail:  scdcd@mail.ruaparatcrsv1@rambler.ru

Fax:  024222401, 024225320

Data publicării: 25 aprilie 2019, ora 11:56

Data ultimilor modificări: 25 aprilie 2019, ora 13:15

Achiziții.md ID:21007609

MTender ID: ocds-b3wdp1-MD-1556178756167

CPV: 45200000-9

Surse de finanțare: 20008316

Recommended Posts