Noutăți

În atenția consilierilor raionali!

În temeiul dispoziţiei preşedintelui raionului Ştefan Vodă nr. 32-a din 17 februarie 2017, vă invităm la şedinţa ordinară a Consiliului raional Ştefan Vodă, convocată pentru data de 02 martie 2017, începînd cu ora 1000, în sala de şedinţe a școlii de arte „Maria Bieșu” din or. Ștefan Vodă

Comisiile de specialitate se vor desfăşura în zilele de: 

Luni, 27.02.2017, ora 10.00, Comisia pentru administraţie publică, mass-media, drepturile omului, ordine publică, numiri, petiţii şi disciplină; (sala de ședințe, etajul IV), 

Luni, 27.02.2017, ora 13.00 , Comisia pentru protecţie socială, învăţământ, sănătate, cultură, turism, culte, minorităţi, tineret şi sport; (sala de ședințe, etajul IV), 

Marți, 28.02.2017,  ora 10.00, Comisia pentru agricultură, industrie, ecologie, construcţii, drumuri, transport şi dezvoltarea teritoriului; (sala de ședințe, etajul IV) 

Marți, 28.02.2017, ora 1300, Comisia pentru buget, finanţe, economie, raporturi patrimoniale, cooperare transfrontalieră şi integrare europeană; (sala de ședințe, etajul IV), 

Pentru familiarizarea cu proiectele de decizii supuse examinării în şedinţa Consiliului, rog să vă adresaţi la Secţia administraţie publică a Aparatului preşedintelui raionului, aflată în incinta Consiliului raional, etajul III (biroul dlui Ion Ţurcan, secretarul Consiliului raional, tel: 2-20-57).