Dispoziția nr. 25-a din 15 februarie 2016

P1090376În temeiul art. 45 alin. (1)-(3), art. 54 din Legea nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, preşedintele raionului Ştefan Vodă DISPUNE:

  1. Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului raional Ştefan Vodă pentru data de 25 februarie 2016, începând cu ora 1000, în sala de şedinţe a Şcolii de arte „Maria Bieşu”,  din or. Ștefan Vodă, cu următoarea ordine de zi:

1) Cu privire la activitatea unor serviciilor publice din subordinea Consiliului raional Ștefan Vodă pentru perioada anului 2015.

Raportori:  Raisa Burduja, șef, direcția generală educație;

Viorica Nastasiu, șef, direcția asistență socială și protecția familiei;

Vasile Rufa, șef, direcția agricultură și alimentație;

Anton Barcari, șef, direcția construcții, gospodărie comunală și drumuri;

Valentina Uța, șef, direcția cultură, tineret, sport și turism;

Adelina Barbăneagră, șef, serviciu integrare europeană şi investiţii;

Mariana Haret, șef, IMSP centrul de sănătate Ștefan Vodă;

Vasile Plămădeală, director, IMSP spitalul raional Ștefan Vodă;

2) Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2015.

         Raportor: Ina Caliman, şef direcţie finanţe.

3) Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr.7/4 din 09 decembrie 2015 “Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2016”.

         Raportor: Ina Caliman, şef direcţie finanţe.

4) Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al bugetului raional pentru              anul 2016.

         Raportor: Ina Caliman, şef direcţie finanţe.

5) Cu privire la aprobarea Programului de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice locale din cadrul raionului Ştefan Vodă pentru anul 2016.

         Raportor: Anton Barcari, șef, direcția construcții, gospodăria comunală și drumuri.

6) Cu privire la transmiterea unor bunuri proprietate publică.

         Raportor: Anton Barcari, șef, direcția construcții, gospodăria comunală și drumuri.

7) Cu privire la deschiderea şi modificarea unor rute de transport suburbane.

Raportor: Adelina Barbăneagră, șef, serviciul integrare europeană și investiții.

8) Cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului raional „Businessmanul anului”.

Raportor: Adelina Barbăneagră, șef, serviciul integrare europeană și investiții.

9) Cu privire la modificarea Regulamentului Centrului comunitar de asistenţă socială pentru persoane vîrstnice şi cu dizabilităţi din s.Talmaza

         Raportor: Viorica Nastasiu, șef, direcția asistență socială și protecția familiei.

10) Cu privire la organizarea și funcționarea Comisiei raionului Ștefan Vodă pentru protecția copilului aflat în dificultate.

         Raportor: Viorica Nastasiu, șef, direcția asistență socială și protecția familiei.

11) Cu privire la aprobarea statelor de personal ale instituțiilor medico-sanitare publice din cadrul raionului Ștefan Vodă, pentru anul 2016.

Raportori:  Mariana Haret, șef, IMSP centrul de sănătate Ștefan Vodă;

Ion Țîbîrnac, șef, IMSP centrul de sănătate Talmaza;

Matrona Arșer, șef, IMSP centrul de sănătate Olănești;

Ivana Sîrbu, șef, IMSP centrul de sănătate Antonești;

Ion Babei, șef, IMSP centrul de sănătate Crocmaz;

Vasile Plămădeală, director, IMSP spitalul raional Ștefan Vodă;

Irina Caraman, șef, ÎM Centrul stomatologic Ștefan Vodă.

12) Cu privire la organizarea şi desfăşurarea încorporării în rîndurile Forţelor Armate ale Republicii Moldova şi în serviciul civil (de alternativă), în primăvara–vara 2016, a recruţilor născuţi în   anii 1989-1998 (I jumătate).

Raportor: Ruslan Lupan, șef, secția administrativ militară Ștefan Vodă.

13) Cu privire la casarea unor mijloace fixe.

Raportori:  Ion Țîbîrnac, șef, IMSP centrul de sănătate Talmaza;

Irina Caraman, șef, ÎM Centrul stomatologic Ștefan Vodă.

14) Cu privire la aprobarea componenţei nominale a Consiliului administrativ al                                    ÎM Centrul stomatologic Ştefan Vodă.

Raportor:  Irina Caraman, șef, ÎM Centrul stomatologic Ștefan Vodă.

15) Cu privire la stabilirea treptelor de salarizare.

Raportor: Eugeniu Ciobanu, specialist principal, serviciul resurse umane, Aparatul președintelui raionului;

16) Cu privire la exercitarea interimatului funcţiei publice de conducere.

Raportor: Nicolae Molozea, președintele raionului.

 

Recommended Posts