Dispozițiile Președintelui

Dispozițiile Președintelui DISPOZIŢIE nr. 68-a din „15” iunie 2021 Cu privire la instituirea comisiei de primire-predare a lucrărilor de reparație

Dispoziția 68-a