Dispozițiile Președintelui Noutăți

Dispoziția președintelui raionului 32-a din 12 martie 2020 cu privire la asigurarea apărării împotriva incendiilor în localitățile raionului Ștefan Vodă în perioada primăvară-vară 2020 ăă

32-a