Dispozițiile Președintelui

Dispoziția nr. 92-a din 09 august 2022 Сu privire la organizarea şi desfășurarea Festivalului Fructelor de Vară cu genericul “Paradisul Piersicului”, ediția a IV-a.

92-a