Dispozițiile Președintelui

Dispoziția nr. 65-a din 02 iunie 2022 Cu privire la instituirea Comisiei de evaluare a gradului de pregătire a taberei de odihnă ,,Dumbrava,, pentru sezonul estival 2022

65-a