Dispozițiile Președintelui

Dispoziția nr. 16-a din 10 februarie 2022 Cu privire la instituirea grupului de lucru pentru achiziții a lucrărilor la reparația și întreținerea drumurilor publice aflate în gestiunea Consiliului raional Ștefan Vodă

Dispoziția nr. 16-a din 10.02.2022