ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului de decizie ,,Cu pivire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2024

Direcţia finanţe Ștefan Vodă aduce la cunoștință părților interesate despre inițierea elaborării proiectului de decizie ,,Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2024″. Proiectul de decizie urmează a fi elaborat în temeiul art.43, alin.1 litera b) din Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală, Legii RM privind finanţele publice şi responsabilităţi bugetar-fiscale nr.181/2014, Legii RM privind finanţele publice locale nr.397/2003, Legii RM privind transparența în procesul decizional nr.239 din 13.11.2008, Legii RM privind accesul la informație nr.982 din 11.05.2000, Legii cu privire la actele normative nr.100 din 22.12.2017.
Scopul elaborării proiectului de decizie este programarea resurselor bugetare locale a unității administrativ-teritoriale de nivelul II, Ștefan Vodă, pe anul 2024 și asigurarea activității financiare a instituțiilor publice de nivel raional, precum și stabilirea cuantumului de venituri și cheltuieli pe programe și subprograme în baza clasificației bugetare.

Recomandările/propunerile părților interesate pot fi expediate în scris până la data  de 17.12.2023, la e-mail: dfstefanvoda@gmail.com, sau adresa poștală a instituției: MD 4201, or.Ștefan Vodă, str.Libertății nr.1, et.II, Direcţia finanţe.
Persoana responsabilă de recepționarea propunerilor/recomandărilor: Ina Caliman, șefa DF, tel: 02423048.

dispozitie audieri

Recommended Posts