Cursuri de dezvoltare profesională pentru funcționari

Academia de Administrare Publică organizează cursuri de dezvoltare profesională „Managementul documentelor” cu durata de 8 ore academice fiecare.

Cursul este destinat personalului din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale și locale.

Perioada de desfăşurare:
23 februarie 2021 – pentru funcționari din administrația publică locală

Lecțiile se vor desfășura în format on-line, de la ora 09.00-16.10.

Subiectele de bază ale programului de instruire:
Fluxul intern al informaţiei: prelucrarea şi procesarea ei; tipurile de documente şi monitorizarea fluxului de informaţii.
– noţiuni generale cu privire la actele oficiale; corespondenţa administrativă.
– elaborarea notelor informative, rapoartelor, scrisorilor etc.
– tehnici de elaborare a documentelor cu caracter normativ-dispozitiv.
– redactarea corespondenţei (aspectul lingvistic).
– unele particularităţi ale corespondenţei internaţionale.
– lucrul cu documentul electronic.

Taxa de participare constituie 300 lei/persoană. Aceasta acoperă participarea integrală la curs, materiale de instruire, certificat de absolvire.
Grupul este constituit din 25 de persoane.

Înscrierea la curs se efectuează până la data de 22 februarie 2021, accesând link-ul:
Autorități publice locale – https://forms.gle/guvYUzwS4SwC8U9K6

Informaţii suplimentare la numărul de telefon 078 88 48 16.

Persoana de contact – Aurelia Ţepordei, director al Departamentului dezvoltare profesională.

Sursa: http://aap.gov.md/

Recommended Posts