Noutăți Posturi Vacante

Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de execuție

 

Președintele raionului Ştefan Vodă

anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de execuție (fpe)

de specialist superior în cadrul Serviciului arhivă, Aparatul președintelui raionului 

Dreptul de a participa la concurs îl au cetăţenii Republicii Moldova, care corespund cerinţelor de încadrare în serviciul public, prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi cerinţelor specifice funcţiei publice vacante.

Scopul general al funcţiei:Valorificarea documentelor de arhivă și asigurarea accesului la informație persoanelor fizice și juridice. 

Sarcini de bază:

– asigurarea integrității documentelor Fondului Arhivistic de Stat al Republicii Moldova;

– respectarea drepturilor cetățenilor la informația arhivistică;

– acordarea ajutorului metodic și practic autorităților publice locale în problemele de arhivă. 

Condiţii de participare la concurs.

Condiţii de bază:

  • deţinerea cetăţeniei RM;
  • posedarea lambei de stat;
  • capacitatea deplină de exerciţiu;
  • neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă;
  • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
  • neprivarea de dreptul de a ocupa funţii publice.

Bibliografia concursului se va elibera la momentul depunerii dosarului de participare la concurs de către Subdiviziunea resurse umane.

Cerinţe specifice: Studii superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul administrației publice, cursuri de perfecționare profesională în domeniul arhivisticii și administrației publice locale;Cunoașterea legislației în domeniu, cunoașterea limbii de stat, cunoașterea limbii ruse la nivel avansat: citit/scris/vorbit; Abilităţi de utilizare a computerului (Word, Excel, Internet), abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, coordonare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine, comunicare eficientă.

            Actele necesare: formularul de participare la concurs; copia buletinului de identitate; copiile diplomelor de studii şi a certificatelor de perfecţionare profesională sau specializare, copia carnetului de muncă, cazierul judiciar (se permite depunerea declaraţiei pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale cu prezentarea ulterioară a cazierului judiciar); certificatul de cazier privind integritatea profesională (pentru agenții publici).

Actele necesare se vor depune la comisia de organizare a concursului pe parcursul a 20 zile calendaristice de la data de 20 iulie 2018 , pe adresa: or. Ştefan Vodă, str. Libertăţii, 1 etajul III, biroul specialistului principal,Subdiviziunea resurse umane (nr.313). Tel. 242-2-30-51, 069761022.

Președintele raionului                                                                           Nicolae MOLOZEA