Aparatul președintelui raionului

Adresa: str.Libertății nr.1, or.Ștefan Vodă, MD-4201

Adresa electronică:  consiliul.raional-stefan-voda@apl.gov.md 

Telefon anticamera: 0(242) 2-20-58

Secretară – Tulumari Alexandra

Nr.birou Funcția Numele, prenumele Numărul de telefon
serviciu mobil
301 Președintele raionului Maxim Vasile 2-26-50 069143929
301 Vicepreședintele raionului Baligari Vladimir 2-27-50 069209501
314 Vicepreședinta raionului Barbei Valentina 2-20-59 069508735
302/1 Secretarul Consiliului raional Țurcan Ion 2-20-57 078099220
DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
302/2 Șefă Muntean Aliona 2-20-15 069183099
309 Specialist principal 2-37-33
310 Specialist superior 2-26-60
Serviciul protocol și relații cu publicul
309 Șefă Banari Lia 2-43-17 079561541
305 Specialistă principală Dimitrenco Viorica 2-20-18 067438886
Serviciul contabilitate
307 Contabila-șefă Carai Liudmila 2-24-94 060229720
307 Contabilă principală Vremere Elizaveta 2-23-98
307 Contabilă superioară Calenic Ludmila 2-23-98
35 Contabil 2-23-98
 Arhitectul-șef
37 Arhitectă-șefă Roșca Maia 2-35-42 069988131
Serviciul arhivă
IASV Șefă Matveev Lidia 2-43-93 069675499
IASV Specialistă principală Prutean Svetlana 2-43-93 069860432
313 Specialist principal domeniu resurse umane Ciobanu Eugeniu 2-30-51 069761022
Specialist principal domeniu juridic
308 Secretară administrativ superioară Pușcă Natalia 2-34-10 069308264
Serviciul de deservire a clădirilor Consiliului raional 
410 Șef Coșciug Valentin 069728909