Noutăți

Ziua ușilor deschise în IPLT „B.P.Hașdeu”, s. Olănești

Muzică, zâmbete, priviri binevoitoare și o frumoasă dispoziție s-au contopit într-un tot întreg în curtea IP Liceul Teoretic „B.P. Hașdeu„ în ziua de 17 mai 2019.

   O arcă împodobită cu flori și baloane în marginea unui covor pe care pășesc rând pe rând, puțin sfioși, dar foarte intrigați oaspeții-absolvenții ciclului gimnazial din satele Răscăieți, Viișoara, Purcari, Antonești, Carahasani, Tudora și Crocmaz.

În capătul celălalt al covorului, îmbrăcați frumos în haine naționale, îi întâmpină cu pâine, sare și versuri absolvenții-gazdă care îi îndeamnă să pășească pragul liceului, asigurându-i că ei sunt gata pentru colaborare și schimb de experiență. Astfel a luat start „Ziua ușilor deschise” în IP Liceul Teoretic „B.P.Hașdeu din satul Olănești.

   După primirea frumoasă oaspeții au fost îndemnați să viziteze interiorul liceului: sălile de clasă, cantina, sălile de sport, muzeul, etc. Pe fețele oaspeților se putea citi satisfacție și admirație. Și pe drept cuvânt, căci sălile de clasă curate, înzestrate cu material didactic specific obiectului de studiu, coridoarele frumos amenajate, cu panouri formative și informative, standurile cu diplomele de merit și trofeele dobândite la competițiile sportive, vitrinele cu lucrările elevilor și expozițiile îți vorbesc pe viu despre activitatea fructuoasă a liceului.

O deosebită plăcere a produs expoziția absolventei promoției a X-a, Iuliana Ostafii, care a propus spre atenția vizitatorilor exponate originale, prelucrate într-un stil modern, dar cu elemente tradiționale, confecționate din diverse materiale.

   Excursia a finisat în sala festivă a liceului unde gazdele, absolvenții claselor a IX-a și-au demonstrat talentele și aptitudinile creative, prezentând în fața publicului câteva numere artistice care au avut scopul să accentueze că scena nu le este străină și că cântecul, dansul și teatrul sunt hrana suplimentară a elevilor acestui liceu. Cele demonstrate au fost întărite printr-un filmuleț care a dezvăluit viața atât a elevilor ce studiază în prezent, cât și a unor absolvenți ajunși astăzi specialiști bine cunoscuți în Republica Moldova și peste hotarele ei.

Cu un mesaj de salut și comunicare, în fața elevilor s-a prezentat dna Maria Văcaru, directorul instituției. Dumneaei a vorbit cu o deosebită mândrie despre viața liceului, enumerând cele mai semnificate realizări. A accentuat, că colectivul de cadre didactice este unul de forță, numărând 38 de profesori și învățători, dintre care 7 sunt deținători ai gradului didactic întâi și 25 – ai gradului didactic II. Sunt instruiți

 435 elevi, repartizați în 40 de clase. La ziua actuală instituția dispune absolut de tot necesarul pentru o instruire de calitate: 4 laboratoare, 2 centre de resurse, cabinetul psihologului, 2 săli sportive în interior și 2 terenuri în aer liber, baschet/volei și fotbal, o sală de tenis. Cantina cu sală de mese, ce numără 280 locuri, unde se alimentează toți discipolii instituției de învățământ, grație susținerii financiare  a APL și a Consiliului raional Ștefan Vodă. Tot în incinta liceului activează un bufet, unde doritorii pot să procure rechizite de prima necesitate, alimente suplimentare, dar și obiecte de igienă și sănătate. Sunt amenajate blocurile sanitare la toate trei etaje pentru fete/băieți, cabinetul medical este dotat cu cele necesare pentru acordarea primului ajutor la necesitate. În timp rezonabil vor fi conectate la apeduct lavoarele și camerele de duș.

„Vă invităm să depuneți actele de studii la IP Liceul Teoretic „B. P. Hașdeu” din satul Olănești” – a fost îndemnul gazdelor către elevii-oaspeți.

Echipa managerială, IPLT „B.P.Hașdeu”, s. Olănești