Cultură, Tineret, Sport și Turism Noutăți

Ziua Limbilor Europene

    Limba este o hartă a culturii. Ea ne învață de unde vin oamenii și încotro se îndreaptă. Ziua Limbilor Europene este un eveniment care încurajază învățarea limbilor străine și ne permite să ne înțelegem mai bine unii pe alții, întrucât  limba este principalul mijloc de comunicare între popoare, dar și un instrument de interes turistic.

   În anul 2001, a fost declarat Anul European al limbilor vorbite de către Consiliul Europei și deatunci în fiecare an la 26 septembrie, se sărbătorește Ziua Limbilor Europene. Europa este posesoarea unei adevărate bogății lingvistice, 24 de limbi oficiale, dar există și peste 60 de comunități autohtone care vorbesc o limbă regională sau minoritară, iar tematica multilingismului a devenit tot mai prezentă în dezbaterea europeană. Mai mult de jumătate de cetățeni europeni declară că vorbesc și o limbă străină, iar mai mult de un sfert vorbesc chiar două s-au mai multe limbi  străine pe lîngă limba maternă.

   În cadrul Zilei Limbilor Europene biblioteca publică Alava a organizat o masă rotundă cu tema ,,Sărbătoarea limbilor străine /necesitatea învățării a cel puțin două limbi/,,. Îvățarea limbilor străine aduce și alte beneficii permițând realizarea de noi prieteni și contacte, astfel bibliotecile publice și casele de cultură Lazo, Tudora, Cioburciu, Slobozia au scris scrisori în mai multe limbi străine unor prieteni din țările europene. Pentru  începătorii și doritorii de a studia limbi străine bibliotecile publice Olănești, Talmaza, Volintiri, Căplani au organizat – Expoziție de cărți și materiale în diverse limbi Europene. Bibliotecile publice și casele de cultură  din localitățile Carahasani și Copceac au sărbătorit această zi printr-un variat program artistic – Cîntece și poezii în limba engleză, franceză și alte limbi străine ,,Suntem diferiți dar uniți,,  pentru a evidenția importanța cunoașterii limbilor străine. Un salut în mai multe limbi europene cu tema ,,Cîte limbi vorbești atîtea veți trăești,, au fost adresate publicului de către biblioteca publică orășenească Ștefan Vodă. Cu idei pentru a cunoaște mai în detailat orașele europene, bibliotecile publice, Purcari, Palanca, Antonești și muzeul etnografic Crocmaz au organizat  Expoziții de ilustrate și Proiecte video ,,Excursii virtuale prin țările Europene,,. La bibliotecile publice Semionovca, Răscăieții Noi, Feștelița și Brezoaia au fost vizionate filme solicitate de către spectatori în diverse limbi Europene.

   Confirmăm odată în plus că limba – memorie și metaforă – reprezintă o veritabilă hartă a culturii și reflectare fidelă a existenței umane.

Angela Ababii, specialist principal DCTST