Noutăți

Ziua funcționarului public celebrată la nivel raional

23 iunie este zi însemnată în Republica Moldova în care este marcată Suveranitatea țării și totodată consemnată munca unei categorii de oameni, care prin profesionalism și devotament sunt promotori consecvenți ai politicilor statului, implementează proiecte de investiții și programe specifice, fiind mereu alături de cetățeni întru apărarea intereselor și drepturilor lor – funcționarii publici.

Cu acest prilej, conducerea raionului a decis să acorde atenție deosebită și să felicite funcționarii prin organizarea evenimentul festiv ,,Trăiesc și ei destinul țării,,. Acesta a avut loc la la 23 iunie 2022, în incinta casei de cultură din or.Ștefan Vodă. Alături de funcționarii publici și veterani ai serviciului public, au fost: Vasile Maxim, președintele raionului, vicepreședinții Vladimir Baligari și Valentina Barbei, primari, consilieri, șefi ai serviciilor desconcentrate, Ion Mustafenco, preşedintele Asociaţiei Sindicale Ştefan Vodă a Federaţiei SINDASP.

Ținând cont de semnificația și importanța celor două sărbători naționale,  festivitatea a demarat cu onorul Simbolurilor de Stat.

Președintele raionului a exprimat gratitudine funcționarilor:…Conștientizăm, este nevoie de creșterea prestigiului serviciului public de toate nivelurile, în general, şi al funcţionarului public, în special. Pentru că de funcţionarul public depinde gradul de încredere al cetăţenilor în instituţiile statului și modul în care este perceput statul de către cetăţeni. Cunoaștem, activitatea în serviciul public nu este una ușoară, permanent se cere utilizarea abordărilor inovatoare și integrate, coordonare instituțională, luare de decizii incluzive și aplicarea sistemelor eficiente cu cunoașterea perfectă a legilor, implementarea tuturor celor mai bune idei… În numele conducerii, Consiliului raional Ștefan Vodă vin cu cele mai alese urări de sănătate, bunăstare, pace și lumină în suflete și cât mai multe înălțimi calitative atinse în parcursul profesional al fiecărui dintre dumneavoastră. […] Fiți convinși că prin eforturi comune, creăm o administrație publică modernă, profesionistă, orientată spre oferirea serviciilor publice de calitate, în corespundere cu necesitățile şi așteptările cetățenilor.  Vă îndemn pe toți să urmăm acest scop și să facem tot ce ne stă în puteri ca lucrurile să devină mai bune, aici, acasă, alături de copii și apropiații noștri! (din discursul președintelui raionului). După ce a urmat ceremonia de decernare.

În contextul sărbătorii, prin dispoziția președintelui raionului, dată citirii de către dna Muntean Aliona, șefa Direcției administrație publică, în semn de distinsă apreciere pentru contribuția substanțială adusă la realizarea politicilor de stat în domeniul administrației publice, profesionalism în prestarea serviciilor publice cetățenilor cu Diplomă de Onoare au fost decernați funcționarii ce-și desfășoară activitatea în autoritățile publice locale de nivelul I și II.

Scrisori de gratitudine au fost înmânate funcționarilor publici pensionari pentru activitatea prodigioasă și îndelungată în domeniul administrației publice și contribuție substanțială adusă la dezvoltarea social-economică a raionului.

Cu mesaj de felicitare și apreciere a muncii oneste, depuse cu dedicație și devotament pentru acei caree muncesc cu oameni și pentru oameni – funcționarii publici, a venit primarul or.Ștefan Vodă și președinte al Asociației primarilor, Vladislav Cociu. Dl primar a menționat prezența în sală a funcționarilor profesioniști în domeniul lor, care dezvoltă și îmbunătățesc constant nivelul de competențe, munca cărora și concentrarea pe un anumit rezultat în beneficiul comunității, sunt demne de recunoaștință. Deosebită apreciere a fost adusă funcționarilor publici pensionari.Felicitări, Diplome de Onoare și cadouri au fost și din partea preşedintelui Asociaţiei Sindicale Ştefan Vodă a Federaţiei SINDASP, Ion Mustafenco, remarcând că instituirea sărbătorii profesionale este o confirmare a rolului funcţionarului public în realizarea celui mai important obiectiv – asigurarea unor servicii publice de calitate în interesul cetăţenilor.

Sărbătoarea a fost întegită cu evoluările spectaculoase în scenă ale artiștilor amatori și lucrătorilor din domeniul culturii: ansamblul de bărbați ,,Hatmanii,, s.Carahasani (cond.Dorel Cociu), formația folclorică ,,Vatra nistreană,, or.Ștefan Vodă (cond.Emilia Tincu), formația de fluierași ,,Doruleț,, s.Volintiri (cond.Constantin Toma), formațiile de muzică ușoară ,,Avanti,, s.Talmaza (cond.Viorel Juravschi) și ,,Strune de argint,, or.Ștefan Vodă (cond.Vladimir Cosinici); soliștii – Leonid Caijbârnă, Dorel Cociu, Viorel Juravschi și Radu Purcărean.