Economie și Atragerea Investițiilor

Ziua businessului regional în orașul Ștefan Vodă

Evenimentul s-a desfăşurat în cadrul Instituţiei Publice „Incubatorul de Afaceri din or. Ştefan-Vodă”. Reprezentanţii Ministerului Economiei au venit cu o sesiune de informare despre beneficii, parteneri, cerinţe tehnice, proceduri vamale în contextul dezvoltării comerţului pe piaţa Uniunii Europene, la bază stând Acordul de Liber Schimb dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Noi programe şi oportunităţi de finanţare a afacerii, modalităţi de accesare a fondurilor au fost prezentate de către experţii din domeniu și de către reprezentanţii Organizaţiei pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici si Mijlocii.
Dna Valentina Veveriţă, şefa direcţiei politici de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii şi profesii liberale, a pus accent pe priorităţile Ministerului Economiei și anume: dezvoltarea antreprenoriatului feminin, ponderea acestuia constituind actualmente doar 30 procente și cuprinzând femei cu vârsta preponderentă de până la 35 de ani; Legea Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Fondul acestora; precum și Planul de acţiuni 2017 pentru dezvoltarea Economiei verzi. Se preconizează 10 mln de lei pentru susţinerea start-up-urilor feminine și 25 mln de lei pentru dezvoltarea Economiei verzi, cifre destul de promiţătoare și încurajatoare pentru doritorii de a iniţia afaceri. Un concept nou discutat a fost „Întreprinderea familială”, drept o posibilitate legislativa avantajoasă de moştenire și gestionare a afacerilor de familie. Un moment important a fost şi Programul „Energie și Biomasă” prezentat de către directorul acestuia, dl Alexandru Ursu, reprezentant al PNUD Moldova. Acest program a avut amploare în raionul Ştefan Vodă și urmează să aibă, fiind unul dintre cele cinci raioane selectate pentru studierea fezabilităţii creării unui Parteneriat Public Privat pentru livrarea bioenergiei. Nu au lipsit nici sfaturile din sfera bancară propuse de către reprezentanţii BC „Fincombank” S.A.
După partea de informare, publicul a devenit destul de activ în sugestii şi opinii. A parvenit propunerea de creare a registrului pesticidelor, de micşorare a cotei TVA, de eficientizare a acţiunilor pentru protecţia consumatorului. Un interes aparte a creat IP „Incubatorul de Afaceri din or. Ştefan-Vodă” pentru oaspeţii din raionul Anenii Noi, în special pentru vicepreşedintele Vladimir Vizdoagă, care studiază perspectiva creării unei instituţii similare. Managerul instituţiei, dna Tatiana Cuclenco, a menţionat momente importante din retrospectivă accentuând avantajele și succesele obţinute în cei peste trei ani de activitate: 15 companii rezidente cu 58 locuri de muncă, fiecare din acestea având propria istorie de succes.
La întrunire au fost reprezentanţi ai sectorului privat, ai societăţii civile și ai administraţiilor publice locale de nivelele I si II din raioanele Ştefan-Vodă, Căușeni si Anenii Noi. Consiliul raional Ştefan-Vodă a fost reprezentat de către dl Alexandru Pavlicenco, vicepreşedinte pe domeniul economic, care a accentuat importanţa întâlnirii și a mulţumit oaspeţilor pentru prezenţă și discuţia constructivă.
Evenimentul s-a finisat cu vizitarea de către reprezentanţii Ministerului Economiei a rezidenţilor Incubatorului de Afaceri, rămânând plăcut impresionaţi de organizarea și complexitatea afacerilor desfăşurate.
Adelina Barbăneagră,
șefa serviciului integrare europeană și investiţii