Noutăți

“Youth Activation Program” – programul menit să inspire tineri

  Fiecare din noi se poate implica în schimbarea pe care și-o dorește, este foarte important să conștientizăm acest fapt, întrucât de noi, tinerii, depinde nu doar viitorul, dar și prezentul comunității din care facem parte. Cele mai frumoase inițiative i-au parte atunci când sunt valorificate și încurajate, mai ales atunci când vorbim de tineri, cei care au nevoie în permanență să fie susținuți în obiectivele și misiunile pe care aceștia le promovează. Altfel spus, colaborarea dintre tineri și actorii locali în realizarea inițiativelor cu și pentru tineri, este esențială, dacă ne dorim ca rezultatele să fie unele îmbucurătoare.

   Un astfel de exemplu este noul proiect implementat în Ștefan Vodă de către Asociația Internațională a Tinerilor AO în parteneriat cu Echipa de Voluntari OameniiV și anume “Youth Activation Program” (Programul de Activare a Tinerilor), finanțat în cadrul Programului de Granturi pentru Organizațiile de Tineret 2021 de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republici Moldova cu suportul financiar al Consiliului Raional Ștefan Vodă, și cu aportul considerabil al Direcției Generale Educație Ștefan Vodă și Direcției Cultură, Tineret, Sport și Turism Ștefan Vodă. Colaborarea dată are menirea de a aduce tinerilor din Ștefan Vodă cele mai interesante oportunități de implicare pentru dezvoltarea cetățeniei active.

   Prin intermediul proiectului se propune dezvoltarea cetățeniei active și a spiritului civic în rândul tinerilor, prin intermediul activităților non-formale de informale și activităților de promovarea în rândul tinerilor a principiilor și valorilor democratice, educația civică și calității de leadership, toate acestea formând viitorul-actualul cetățean activ.

  Activitățile proiectului au și început să se desfășoare, astfel că la această oră se implementează prima activitate, și anume Campania raională de informare “A fi voluntar e minunat”, programul care se desfășoară în paralel, atât offline cât și on-line, pentru tinerii din cele 23 de localități ale raionului Ștefan Vodă, iar la moment cifra tinerilor participanți la sesiunile de informare  depășește 300 de tineri, care au fost informați la subiectul implicării civice și necesitatea acesteia, precum despre calitatea de cetățean activ și rolul cetățeniei active la dezvoltare durabilă a comunității din care vin. Sesiunile au fost moderate de către membrii Echipei de Voluntari OameniiV Ștefan Vodă, acestea desfășurându-se în formatul de la Egal la Egal.

   “Pentru mine personal, experiența de formator pentru tineri pe domeniul implicării civice, în cadrul acestei campanii a fost una, complet nouă, plină de entuziasm și dedicație aș spune, era foarte plăcut să vezi fețele zâmbitoare ale tinerilor la final de sesiune, iar o concluzie pe care mi-am făcut-o este că tinerii eu nevoie să se implice, de asta sunt convinsă, căci pe mine personal, motivarea a constat din totdeauna într-o bună informare și aplicare a celor învățate.”, a menționat Emma Adespea, membru OameniiV Ștefan Vodă.   

   La acest moment, au fost vizitate, satele: Palanca, Tudora, Caplani, Carahasani, Antonești, Purcari, Răscăieți Noi, Slobozia, or. Ștefan Vodă, Ermoclia, Talmaza, Cioburciu, Ștefănești, Copceac și Volintiri. La fel, campania se desfășoară format on-line, asta prin intermediul publicațiilor permanente pe care tinerii le pot găsi pe pagina de facebook a Asociației Internaționale a Tinerilor AO, precum a echipei de voluntari OameniiV Ștefan Vodă.

   În paralel cu campania, echipa proiectului desfășoară Studiul raionul de cercetare a opiniei tinerilor cu privire a la comunitățile din care vin. Prin intermediul acestuia echipa își propune să afle care este părerea tinerilor referitor la  situația sectorului tineret care îi reprezintă, din localități din care vin, dar și cum văd ei soluția pentru actualele probleme ale tinerilor. Chestionarul este alcătuit din 15 întrebări și poate fi accesat în format electronic, consultând link-ul de mai jos. Rezultatele studiului vor fi reflectate într-un raport, iar în baza acestuia va fi lansată procedura de organizare și desfășurare a forumului raional “Tineri pentru cetățenie activă” Ștefan Vodă 2021, care va avea scopul să reunească reprezentanți ai tinerilor și reprezentanți ai APL de nivelul I și II, care vor discuta despre următorii pași pentru dezvoltarea cetățeniei active, prin intermediul unui sector de tineret dezvoltat.

   Asemenea una din activitățile cheie al proiectului ‘Youth Activation Program “ este Școală de Vară de Democrație, Leadership și Educație Civică “Youth Activation Camp”, care își propune să reunească tineri interesați,  de implicarea civică, de valorificarea inițiativelor locale, despre cum să devină lideri în comunitatea lor și care este valoarea cetățeniei active în promovarea obiectivelor nobile într-o comunitate în vederea accesării unei dezvoltări durabile a acesteia. cei interesați de participare pot la fel accesa formularul de înscriere la aceasta, care va fi deschis până la data de 15 iulie curent.(link mai jos.)

   În cadrul acestui program urmează să fi implementat și  un mini program de granturi pentru tinerii participanți la Școală de vară, în cadrul căruia aceștia vor putea valorifica o inițiativă pentru comunitate din care vin.

   “Tinerii au nevoie să fie informați, aceasta este cheia spre o dezvoltare durabilă, la fel spre o implicare eficientă și constructivă ca experiență pentru tineri, iar tinerii din Ștefan Vodă, pot beneficia la maxim de oportunitățile acestui program, invităm tinerii să participe și le promitem că experiențele acumulate vor fi unele valoroase și de neuitat, întrucât programul nostru își propune acțiuni axate pe interesul și pe necesitățile tinerilor, de aceea participarea anume a acestora este esențială în atingerea rezultatelor pe care ne le propunem. Las fel invit tinerii personal, să completeze chestionarul studiului și să aplice la școală de vară.” ,  a adăugat Alexandru Corceac, coordonator de proiect.

   Tinerii sunt prezentul nu doar viitorul , iar implicarea lor în promovarea democrației și a valorilor civice active este esențială pentru o dezvoltare durabilă, pentru atingerea unor obiective pe care le dorim realizate și care să aducă tuturor, mai cu seamă tinerilor, un viitor aici , acasă.

      Augustina Delevschi , membru OameniiV Ștefan Vodă E. V.

Link formular:

https://docs.google.com/forms/d/1-RJ3xH_Z9YUVIR6iMjjeJIFazm0A2TKXJau3bFUp3DA 

Link aplicare la Școala de vară de Democrație, Leadership Și Educație civică “Youth Activation Camp”

https://docs.google.com/forms/d/1dg9O6IuRFuWgCmutKh7FryUJkbnKFG-yA9aKIQo5udA