Educație

Vremea trece, vremea vine aducând schimbări

Un eveniment important a avut loc în liceul teoretic „Ștefan Ciobanu” s. Talmaza la data de 27 ianuarie curent – a fost investită în funcția de director dna Jana Morari, învingătoarea concursului desfășurat de către direcția generală educație. Dna Raisa Burduja, șefa direcției, înmânând noului director ordinul privind numirea în funcție, i-a dorit să fie realizat cel mai important punct din programul de activitate prezentat la concurs – menținerea în localitate a liceului teoretic și funcționarea lui la nivelul cerințelor contemporane.

Totodată a fost adus omagiu binemeritat dlui Grigore Pușcă care a condus instituția de învățământ (școala medie și apoi liceu) 37 de ani. În carnetul de muncă al dlui Pușcă sunt două înscrieri – prima atestă data de primire la lucru a tânărului specialist în calitate de profesor de chimie și biologie, ultima – data numirii în funcția de director.

Trăind emoții puternice, dl Pușcă, care la 26 ianuarie a împlinit o vârstă onorabilă de 65 de ani, a răsfoit în fața colegilor unele file din cartea vieții sale, strâns legate cu activitatea profesională. În această dare de seamă improvizată s-au regăsit succesele obținute împreună cu colectivul pedagogic – după primire în exploatare a noului edificiu al instituției școala medie din localitate a devenit una din cele mai bune din raion atât după dotare, cât și după calitatea cunoștințelor elevilor. Școala nr. 2 din Talmaza prima din raion a fost reorganizată în liceu teoretic. Dl Pușcă n-a ocolit nici temele mai puțin plăcute – problemele actuale ale liceului ce țin de reparația acoperișului instituției și ermetizarea termică a pereților care n-au fost soluționate în pofida eforturilor depuse. Sunt și probleme legate de calitatea procesului instructiv-educativ. Dl Pușcă a mulțumit colegilor, dnei Raisa Burduja, șefa direcției educație, Consiliului raional, primarului localității pentru susținerea acordată pe parcursul anilor, a felicitat directorul nou-numit și a promis că va acorda tot sprijinul necesar întru realizarea eficientă a sarcinilor ce stau în fața colectivelor de pedagogi și elevi.

Au venit cu cuvinte calde de felicitare pentru dna Jana Morari și de recunoștință pentru dl Grigore Pușcă, dl Vasile Gherman, vicepreședintele raionului, dl Ion Țurcan, secretarul Consiliului raional, dna Raisa Burduja, dl Victor Sînchetru, liderul sindicatelor angajaților din învățământ, dna Svetlana Guzgan, specialist al direcției educație, dl Eugeniu Prutean, primar de Talmaza, dl Serghei Luchian, viceprimarul localității. Și-au exprimat recunoștința față de fostul director și membrii colectivului pedagogic. Dl Țurcan a dat citirii dispoziția dlui Nicolae Molozea, președintele raionului, cu privire la premierea dlui Pușcă și decernarea cu Diploma de Onoare a Consiliului raional Ștefan Vodă pentru munca prodigioasă, profesionalism și responsabilitate demonstrate pe parcursul activității în calitatea managerului al instituției.

Astfel, din 27 ianuarie în viața dnei Jana Morari și dlui Grigore Pușcă s-a început o etapă nouă. Să le fie de bun augur!


DSC00286DSC00302Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”