Noutăți

Vizite de lucru în localitățile raionului

În agenda de lucru al președintelui raionului, dlui Nicolae Molozea, sunt stipulate vizite în fiecare localitate a raionului scopul fiind comunicarea directă cu administrația publică locală, consilierii locali, angajații instituțiilor din sfera socială, agenții economici, cetățeni de rând pentru a cunoaște din prima sursă situația reală în teritoriu. Asemenea întruniri deja au avut loc în satele Palanca, Tudora, Olănești, Cioburciu, Răscăieți.

Președintele raionului, de regulă, este însoțit de șefa Direcției Generale Educație, dna Raisa Burduja, dna Mariana Haret, șefa Centrului de sănătate Ștefan Vodă, ca cetățenii să poată adresa întrebările primelor persoane care conduc instituții de menire socială. Sunt prezenți la aceste întruniri și primarii localităților.

Dl Molozea informează colectivele despre activitatea conducerii raionului și Consiliului raional în dezvoltarea socio-economică a raionului, despre sumele concrete alocate în susținerea grădinițelor, școlilor, oficiilor medicilor de familie din fiecare localitate.

În raion sunt practici bune demne de urmat. Spre exemplu, în ultimii cinci ani colectivul grădiniței-creșă din s. Răscăieți a implementat 4 proiecte sursele financiare fiind atrase din diferite surse. Prin urmare, au fost îmbunătățite simțitor condițiile de activitate. Colectivul continuă această cale, la moment se depun eforturi pentru a atrage surse financiare pentru dotarea instituției cu mobilier, materiale didactice și tehnica necesară. Gimnaziul din localitate, la fel, a devenit model, ocupând primele locuri în concursul raional cu privire la pregătirea către noul an școlar. Asemenea colective trebuie de susținut, a conchis dl Molozea. Prin urmare, au fost alocate surse necesare pentru schimbarea ușilor.

Primăria Răscăieți, unica din raion, alocă 3 lei pentru fiecare elev din cursul gimnazial pentru alimentație. Copiii și părinții lor, profesorii sunt foarte mulțumiți, deoarece elevii primesc o hrană gustoasă și variată. Datorită insistenței dnei Zinaida Marin, primarul comunei Răscăieți, în anul acesta vor fi alocate 4 milioane de lei din programul „Drumuri buni pentru Moldova” pentru reparația drumurilor locale.

Conlucrarea între instituțiile de educație timpurie și administrația publică din s. Cioburciu, primar dl Dumitru Wissotzky, este una constructivă, prin urmare grădinița nr. 2 a fost reparată capital cu susținerea primăriei și din grantul oferit de România. Colectivul păstrează clădirea în stare foarte bună, lucrul educativ corespunde cerințelor. S-au alocat surse financiare și pentru grădinița nr. 1, însă se cer sume impunătoare pentru a repara acoperișul deteriorat.

În gimnaziul s. Cioburciu situația diferă. Sistemul de încălzire lasă mult de dorit, bugetul gimnaziului este în deficit și din cauza costului mare pentru încălzire. A fost schimbat numai un rând de ferestre, deoarece instituția n-are surse. Președintele raionului a susținut idea profesorilor de a crea în baza liceului un centrul comunitar, deoarece reparația casei de cultură din sat este imposibilă. Mai mult, în sala sportivă a gimnaziului se vor desfășura competiții de rang raional. Președintele a luat angajamentul de a susține instituția financiar pentru a schimba situația în mai bine.

Sunt și probleme comune pentru toate instituțiile nominalizate pe care președintele le cunoaște. E vorba de salarizarea personalului nedidactic în grădinițe și școli. Este inadmisibilă situația când o derdicătoare, bucătar sau sora medicală, îndeplinind un volum mare de lucru, primesc un salariu în jur la o mie de lei. Dl Molozea a informat că guvernarea republicii este preocupată de majorarea salariului acestei categorii de angajați.

Președintele raionului a mulțumit angajaților cu care s-a întâlnit pentru munca depusă, a fixat toate problemele și propunerile făcute pentru a găsi căile de soluționare.

Vizitele președintelui raionului în localitățile raionului continuă…