Noutăți

Vizita Ministrului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în raionul Ștefan Vodă

La 8 decembrie curent, cu vizită de lucru în raionul Ștefan Vodă a fost doamna Stela Grigoraș, Ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

În cadrul ședinței, prezidată de către domnul Nicolae Molozea, președintele raionului Ștefan Vodă, doamna ministra Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Stela Grigoraș și Alexandru Baluța, șef-adjunct al Oficiului teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat, au participat șefii direcților raionale, serviciilor desconcentrate, primari, reprezentanți ai asociațiilor obștești.

-Domeniul asistenței sociale și cel al sănătății sunt mari și cu o responsabilitate înaltă. Pentru că anume aici este stabilită cea mai aproape legătură cu cetățenii care se adresează în speranța soluționării problemelor ce îi deranjează.

Consiliul raional Ștefan Vodă în domeniul asistenței sociale acordă o gamă largă de servicii sociale, încercând să facă față la toate provocările. Dar sunt probleme unde este necesară susținerea și asistența ministerului de resort.

În domeniul sănătății problema principală ține de cadre și aici este necesară asistența ministrului, a atenționat în mesajul său domnul Nicolae Molozea, președintele raionului.

Doamna Stela Grigoraș a informat pe cei prezenți despre realizările politicilor prioritare implementate de către Guvernul Republicii Moldova, însă drept fir roșu al întrunirii au fost programele Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

-Promovăm un dialog sincer și permanent, bazat pe colaborare și încredere reciprocă, atât cu instituţiile guvernamentale la nivel central şi local, cât și cu societatea civilă, sindicatele şi patronatele. Numai așa putem să realizăm obiectivul de bază pe care ni le-am propus ca echipă guvernamentală – să fim aproape de oameni și să redăm cetăţenilor încrederea într-o viaţă mai bună, acasă, în Moldova, împreună cu familia. Suntem la etapa implementării Strategiei de ocupare a forței de muncă, care prevede crearea a noi locuri de muncă prin susținerea angajatorilor. Au fost făcute unele modificări la Codul Muncii pentru ca angajatorul să poată să asigure cu cadre activitatea instituției, organizației, întreprinderii pe care o reprezintă.

Lucrăm și asupra modificării conceptului pentru determinarea gradului de dezabilitate, astfel diminuând corupția în această direcție, totodată să putem acorda o oportunitate  persoanelor cu dizabilități care dispun de capacitate redusă de a munci.

Ceea ce ține de reforma spitalicească vreau să atenționez că nu avem un accept definitivat. Studiem toate aspectele pentru un rezultat pozitiv, a relatat doamna ministră.

În cadrul discuțiilor doamna Mariana Haret, șefa Centrului Sănătate Ștefan Vodă, a atenționat în mod repetat problema cadrelor, în special al medicului psihiatru. Dumneaei a propus drept soluție repartizarea  rezidenților pe tot parcursul anului.

Domnul Vasile Plămădeală, medic-șef al IMSP ”Spitalul raional Ștefan Vodă” a informat despre problemele spitalicești printre care au fost enumerate cele ce țin de achizițiile medicamentelor și dezinfectanților, asigurarea cu mașină pentru transportarea pacienților la Chișinău și alocarea surselor financiare de către CNAM pentru achitarea salariilor până la finele anului.

Lipsa medicului legist la Căușeni, care are un impact negativ și asupra raionului Ștefan Vodă, a fost abordată de către dl Andrei Trofimov, șeful Inspectoratului de poliție Ștefan Vodă.

Un șir de probleme au fost abordate de către dl Valeriu Tabunșcic, primarul s. Căplani.

În discuție a fost pusă și necesitatea revizuirii Legii cu privire la veterani. Domnul Mihail Tomov, președintele organizației orășenești a veteranilor muncii și războiului a făcut privind revizuirea noțiunii de veterani, micșorarea impozitului rutier pentru pensionari ș.a.

Vizita doamnei Stela Grigoraș a continuat în colectivele Centrului de Sănătate Ștefan Vodă și spitalul raional. În contextul discuțiilor purtate au fost abordate problemele din domeniu, înscrise în agenda ministrei.