Noutăți

Vizita echipei ONU pentru Refugiați (UNHCR). Susținerea refugiaților în vizor.

Agenția ONU pentru Refugiați (UNHCR) în Moldova gestionează Programul de asistență financiară pentru refugiați, care este implementat prin intermediul partenerilor săi: Catholic Relief Services (CRS), Caritas Moldova și Diaconia, sub coordonarea generală a UNHCR și a Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

UNHCR este alături de autoritățile publice locale pentru a susține răspunsul Guvernului la criza refugiaților din Ucraina și pentru a lansa soluții de durată care vor pune în aplicare oportunități pe termen mediu și lung pentru incluziunea socioeconomică a refugiaților și sprijinul comunităților gazdă.

În contextul continuării dialogului cu autoritățile publice din Moldova, în vederea prezentării programului existent de asistență în numerar pentru refugiați, precum și în scopul identificării modalităților de cooperare și orientare a refugiaților înregistrați care locuiesc în raionul Ștefan Vodă către asistența acordată, la 9 iunie a avut loc o întrevedere a autorităților locale raionale și orășenești cu echipa UNHCR.

La întrunire au participat: Vladimir Baligari, vicepreședintele raionului; Aurica Cebotari, șefa Direcției asistență social și protecția familiei și Vladislav Cociu, primarul or.Ștefan Vodă.

Echipa UNHCR Moldova va fost reprezentată de: Hanna Mattinen, Ofițeră Principală privind gestionarea Programului de asistență financiară, Natalia Postaru, Ofițeră Asociată privind gestionarea Programului de asistență financiară și Viorica Gîra, Asociată de legătură cu autoritățile publice din Republica Moldova.

În cadrul ședinței a fost prezentat programul de asistență financiară gestionat de către UNHCR, potrivit căruia refugiații primesc susținere financiară în sumă de 2200 lei alocați pe card MAIB. Refugiații pot utiliza acești bani conform necesităților. Din informația deținută de către UNHCR, în mare parte resursele sunt utilizate pentru alimente, produse igienice, asistență medicală și îmbrăcăminte.

Procedura de asistență financiară este următoarea: refugiații, aflați pe teritoriul unității administrativ-teritoriale urmează a se înregistra la primărie. După care, la centrele de înregistrare regionale, prin luare de amprente în baza de date special creată pentru a evita o dublare de plăți în alte regiuni, sunt stocate datele biometrice ale persoanelor refugiate. După verificare, la eliberarea cadrului bancar, beneficiarii sunt informați prin sms la telefon.

Asemenea programe Ucraina, Republica Moldova, Polonia, România și Slovacia. La moment, 60000 de persoane care au primit asistență financiară. Programul în cauză va fi extins, acordarea asistenței financiare este preconizată până la finele anului curent.

Dialogul a continuat în sensul identificării modalităților de cooperare și orientare a refugiaților înregistrați în localitățile urbane și rurale, pentru a asigura că cele mai vulnerabile persoane/familii să aibă acces la programul de asistență financiară.

În context, pe subiectul dat s-a menționat conlucrarea între autoritățile locale și Direcția generală asistență socială și protecție a familiei, cât și centrul de înregistrare Căușeni.

Totodată, au fost scoase în evidență și problemele cu care s-au confruntat autoritățile locale ințial în gestionarea fluxului de refugiați cum ar fi: baza tehnico-materială slabă, lipsă de experiență în asemenea cazuri, situații ,,unu la unu cu problema,,; factorul uman, etc.

Cu greu, dar totuși, autoritățile publice locale și serviciile din teritoriu au reușit să facă față în cele mai dificile momente, când fluxul refugiaților pe teritoriu enumera mii de oameni.

Astăzi, situația puțin s-a mai ameliorat, din punct de vedere al fluxului refugiaților. Potrivit ultimelor date, pe teritoriul raionului se află 884 de refugiați (cel mai mare număr fiind în or.Ștefan Vodă – 142, cu puțin peste 100 sunt în s.Tudora și Palanca), dintre care 22 de persoane sunt cazate în centrul de plasament din s.Popeasca. Unii refugiați au fost încadrați în câmpul muncii, unii activează pe baze voluntariat în ajutor primăriilor, la solicitare, toți copiii au fost instituționalizați în grădinițe și școli.

Discuțiile au finalizat cu aprecierea și gratitudinea din partea echipei UNHCR față de autoritățile publice locale pentru mobilizare și suportul oferit refugiaților și în speranța colaborării pe viitor.