Blog Noutăți

Vizita domnului Gheorghe Brega, viceprim-ministru al Republicii Moldova, pe problemele sociale, în raionul Ștefan Vodă

La 04 aprilie 2017 pe agenda dlui Gheorghe Brega s-a înscris vizita de lucru în raionului Ștefan Vodă. viceprim-ministru s-a întâlnit cu domnii Nicolae Molozea, președintele raionului, Vasile Gherman și Alexandru Pavlicenco, vicepreședinții raionului, Alexandru Baluța, șef adjunct al oficiului teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat. După care s-a desfășurat o ședință cu reprezentanții din domeniile sănătății, educație, asistență socială, cultură.

Drept fir roșu al discuției au trecut problemele ce țin de asigurarea cu cadre în domeniul sănătății, salarizarea, dezvoltarea bazei tehnico-medicale a instituțiilor din domeniu.

Și aici trebuie menționat faptul despre reformele de stat în domeniul sănătății care pun accent pe liberalizarea dreptului pacientului de beneficiu de servicii medicale și calitatea acestora la un nivel înalt.

Un alt subiect discutat s-a axat pe educație. Domnul Gheorghe Brega a atenționat despre impactul nedorit și cheltuielile pentru instituțiile de învățământ cu un număr mic de elevi.

La fel au fost puse în discuție problemele din asistența socială, riscurile pe care le întâmpină specialiștii din domeniu.

Președintele raionului, domnul Nicolae Molozea, în cadrul ședinței a atenționat asupra bugetului auster al raionului care nu permite realizarea tuturor obiectivelor trasate. Dumnealui a menționat că lista problemelor din domeniile sănătății, educație și asistență socială e impunătoare și cere consolidarea eforturilor autorităților de toate nivelurile (central, raional, local).

În cadrul acestei deplasări au fost vizitate gimnaziul din s. Antonești, grădinița nr. 3 din or. Ștefan Vodă. Viceprim-ministrul și-a dorit să cunoască situația ce ține de educația incluzivă în instituțiile preșcolare și școlare.