Noutăți

Vizita de studiu în județul Cluj

Programul Novateca, în perioada 17-20 aprilie 2018, a organizat pentru specialiștii direcțiilor/secțiilor raionale de cultură din Republica Moldova o vizită de studiu la patru biblioteci din județul Cluj, România: Biblioteca Județeană „Octavian Goga” și Filiala Zorilor, Bibliotecile comunale Săndulești și Mihai Viteazu. Vizita a avut drept obiectiv fortificarea cooperării dintre specialiștii pentru biblioteci cu bibliotecile din județul Cluj, precum și familiarizarea participanților la vizita de studiu cu succesele și bunele practici ale bibliotecilor menționate în modernizarea instituțiilor și implementarea diverselor inițiative de dezvoltare, atragerea de fonduri, promovarea bibliotecilor în comunitate și în eficientizarea managementului rețelelor de biblioteci. Astfel, au fost delegați specialiști din zece raioane: Bălți, Briceni, Cantemir, Căușeni, Drochia, Edineți, Glodeni, Hâncești, Soroca, Ștefan-Vodă.

În cadrul vizitei de studiu la Biblioteca Județeană „Octavian Goga” s-a efectuat un tur al bibliotecii cu prezentarea detaliată a secțiilor: secția pentru copii, sala ”Victor Hugo” (literatură universală), sala ”Ion Agărbiceanu” (literatură română), sala ”David Prodan” (carte de știință), secția de artă, sala Biblionet, sala Servicii pentru persoane cu dizabilități, sala de referințe și presă, sala de lectură „Dumitru D. Roșca” (științe umaniste), sala de lectură „Tudor Dumitru Savu” (literatură, Le coin de la francofolies), sala de lectură ”Victor Babeș” (științe și tehnică), sala de colecții speciale (cărți rare, manuscrise, mobilier de anticariat, aici se păstrează și o carte veche care a aparținut lui Mihai Eminescu unde acesta a scris o strofă de poezie și a rezolvat o problemă de geometrie), sala American Corner. Biblioteca deține un fond de carte de peste 700 mii unități materiale, are un personal de 96 bibliotecari, împrumutul precum și returnarea cărților se face automatizat cu ajutorul cardului de beneficiar al bibliotecii. Tot aici la bibliotecă a fost desfășurat atelierul practic – cafeneaua culturală pe tema: „Tipuri și mijloace de comunicare în Advocacy și Outreach”, la care participanții și-au elaborat planuri cu pași concreți prezentate apoi și puse în discuție pentru a identifica lacunele și a accentua punctele forte. Dna Sorina Stanca, directorul bibliotecii, a adus exemple practice de Advocacy și Outreach, împărtășindu-se nu doar cu succesele realizate dar și cu dificultățile întâmpinate, ghidând specialiștii spre acele momente aparent neimportante care trebuie luate în considerație. A fost prezentate diverse instrumente, aparent nesemnificative Advocacy și Outreach: (calendarul cu evenimente, agende, materiale promoționale cu oferta actualizată continuu a bibliotecii, CD cu produse editoriale), dar care s-au dovedit cu impact semnificativ. Au fost descrise evenimente comunitare la care Biblioteca Județeană Cluj ia parte în vederea achiziționării de potențiali parteneri și, bineînțeles, promovare. Biblioteca fiind prezentă, după cum am observat, la orice eveniment de amploare, își promovează oferta și își demonstrează importanța, această practică ar fi foarte bine de preluat pentru bibliotecile din raionul Ștefan-Vodă.

A urmat apoi, în Biblioteca Filiala Zorilor, atelierul practic – Managementul voluntarilor, la care participanții au învățat cum să atragă/să motiveze, să administreze, monitorizeze/evalueze, etc. munca voluntarilor, au fost discutați detaliat 9 pași în managementul voluntarilor.

Vizita de documentare la biblioteca comunală Mihai Viteazu s-a dovedit a fi foarte interactivă și productivă, aici fiind prezentate serviciile moderne de bibliotecă care au avut cel mai mare impact asupra comunității, au fost prezentate cele mai reușite exemple de Outreach, relația bibliotecii cu comunitatea, colaborarea între biblioteca comunală, APL-ul și organizațiile locale. Dl primar de Mihai Viteazu, Ioan Zeng, a demonstrat cum dumnealui poate fi un primar al comunității și prin intermediul bibliotecii.

La biblioteca comunală Săndulești, ca de altfel și la Mihai Viteazu, primarul a fost prezent lângă bibliotecar în timpul vizitei, fiind implicați la prezentarea informației despre bibliotecă și serviciile acestora. A urmat participarea directă a specialiștilor la demararea unui serviciu de bibliotecă, cu preluarea celor mai bune practici.

Această vizită s-a dovedit a fi una productivă, interesantă, interactivă și neapărat va avea urmări pozitive de durată pentru toate bibliotecile raionului. Diseminarea informației va avea loc începând cu luna mai când sunt preconizate mai multe seminare și ateliere practice pentru angajații bibliotecilor publice din raionul Ștefan-Vodă.

Marina GANEA, specialist superior DCTST Ștefan-Vodă