Noutăți

Președintele raionului cu vizită de lucru în satul Ermoclia

Săptămâna curentă a președintelui raionului Nicolae Molozea a  început cu vizita de lucru în s. Ermoclia, în cadrul căreia a avut o întrevedere cu funcționarii primăriei, consilieri locali,  lucrătorii medicali, reprezentanții întreprinderilor municipale, lucrătorii din domeniul asistenței sociale, bibliotecarii, lucrătorii din domeniul culturii, agenți economici și alta—cu colectivul  grădiniței și profesorii gimnaziului.

Scopul vizitei a fost unul de informare despre lucrurile care s-au reușit până în prezent și  documentare asupra problemelor social-economice cu care se confruntă satul Ermoclia.

—  Din momentul investirii în funcție am tins să fim mai aproape de cetățeni, să-i ascultăm și să-i auzim pe fiecare. Depunem toate eforturile pentru a crea condiții în instituțiile de învățământ, oficiile de sănătate pentru ca cetățenii să beneficieze de servicii de calitate.

 

Acest fapt este confirmat prin alocarea surselor financiare suplimentare  gimnaziului  ”Ion Creangă” din s. Ermoclia pentru realizarea unor lucrări de reparație, dotarea cu materiale didactice a centrului de resurse pentru educația incluzivă.

O atenție prioritară se acordă infrastructurii, reparației și construcției drumurilor. Și lucrările de reparație a străzii principale care se realizează chiar de azi este o dovadă că toate obiectivele pe care ne le-am propus împreună cu primarii vor fi realizate, cu susținerea actualei guvernări. Numai anul curent la reparația drumurilor în s. Ermoclia vor fi valorificate circa 2.000.0000 lei , a menționat domnul Nicolae Molozea în discursul său.

Discuțiile au avut un caracter constructiv, fiind axate pe probleme și posibilitățile reale. Iar probleme sunt suficiente: reparația acoperișului la grădiniță, schimbarea sistemului de încălzire și sistemului de canalizare, pavarea curții, procurarea mobilierului. La gimnaziu trebuie de reparat blocul în care se află sala festivă și cea sportivă. Rezerve sunt și la oficiul medicilor de familie.

Președintele raionului Nicolae Molozea și-a înscris toate chestiunile abordate pentru soluționarea acestora în comun cu factorii de decizie din s. Ermoclia.