Noutăți

Vizita de lucru în raion a Ministrului Afacerilor Interne

La 7 octombrie, conform agendei, în vizită de lucru în raionul Ștefan Vodă a fost Ministrul Afacerilor Interne Ana Revenco.

În cadrul vizitei,  a avut loc întrevederea cu președintele raionului Vasile Maxim și șeful Inspectaratului de Poliție Andrei Trofimov, unde a fost pusă în discuție activitatea și conlucrarea organelor de ordine din teritoriu cu administrația publică locală. În cadrul discuțiilor, după cum a menționat dna Ministru, a constatat un grad destul de înalt de conlucare constructivă, fapt ce bucură și evident contribuie la asigurarea ordinii și securității publice în teritoriu.

O altă întrunire a avut loc în sala festivă a școlii de arte ,,Maria Bieșu,, la care au fost prezenți: dna Ersilia Qatrawi, Deputat în parlamentul RM, dl Radu Bârnă, șeful-adjunct al Oficiului Teritorial al Cancelariei de Stat; conducerea raionului în persoanele dlui Vasile Maxim, președintele și vicepreședinții de raion dl Vladimir Baligari și dna Valentina Barbei; primarii localităților și secretarii Consiliilor locale, șefii serviciilor desconcentrate din teritoriu.

În discursul său dna Ministru a menționat că și-a propus să viziteze fiecare raion în parte, să cunoască activitatea, problemele cu care se confruntă subdiviziunile din subordine în activitatea zilnică precum și obiectivele identificate pentru îmbunătățirea și creșterea capacităților profesionale ale angajaților Inspectoratului de Poliție, Poliției de Frontieră și a Serviciului de Urgență. Însă asigurarea liniștii, ordinii și securității este posibilă doar atunci, când există conlucrare și implicare în totalmente a tuturor structurilor societății. Astfel, toți cei prezenți au fost îndemânați spre o conlucrare pentru a asigura pacea, liniștea și bunăstarea cetățenilor, or aceasta ar fi imposibil fără implicarea consilierilor, primarilor, personalităților notorii și, nu în ultimul rând a fiecărui cetățean.

În context a fost accentuat faptul că atât Ministrul Afacerilor Interne, cât și echipa și-au propus de a se prezenta în activitate drept parteneri apolitici care vor examina cu atenție fiecare sugestie, propunere, doleanță, comentariu primit, asigurând că se va depune efort pentru a soluționa rapid și la timp orice petiție sau demers.

Totodată dna Revenco a expus semnul de îngrijorare pentru faptul creșterii infracționalității de diferit gen. Jafuri, tâlhării, violență în familie, cazuri de rea tratare nu lipsesc în sintezele primite și analizate zilnic. Mai luând în considerație că pentru raionul Ștefan Vodă mai e și aspectul amplasării teritoriale: aflarea la hotarul țării, astfel circulația, activitățile economice ce au loc, sporesc gradul de pericol pentru ordinea și securitatea publică.

Ersilia Qatrawi, Deputat în Parlament, a salutat prezența și a menționat faptul că, fiind cetățean al raionului Ștefan Vodă nu a putut lipsi de la această întrunire. Mai mult decât atît, dat fiind faptul acupării anterior funcției de primar, cunoaște cu lux de amănunte problemele cu care se confruntă administrațiile publice locale de nivelul I și organele MAI în procesul de colaborare în asigurarea ordinii publice. Dna Deputat la fel a menționat faptul că problemele în asigurarea securității și ordinii publice pot fi rezolvate doar în cazul când între actorii sociali este conlucrare și înțelegere reciprocă. Or, atunci când apar neânțelegeri, discrepanțe…rezultate pozitive nu pot fi. Dna deputat a asigurat că, în calitatea de mebru a Comisiei parlamentare pentru administrație publică, va depune tot efortul ca toate propunerile pentru elaborarea de legi, care vizează primarii, vor fi luate în considerație. A mai menționat că în timupl de față din motivul imperfecțiunii pe alocuri a cadrului legal, foarte multe competențe pe umerii primarilor, obligați fiind să le realizeze fără acoperire financiară. Și unul din obiectivele legislativului în acest sens este de a interveni pe dimensiunea dată.

În continuarea întrunirii primarii localităților s-au expus asupra activității efectivului Inspectoratului de Poliție Ștefan Vodă, asigurând despre conlucrarea bună cu polițiștii, apreciind implicarea lor constantă în activitățile locale menționând că ofițerii își îndeplinesc atribuțiile conștiincios.

Totodată, primarii au pus în evidență momentele care, la părerea lor, crează impedimente pentru o activitate de success a polițiștilor și au venit și cu unele sugestii/propuneri la acest capitol ce se referă la: cointeresarea materială, protecția social, selectarea cadrelor, dotarea cu echipament, excluderea atribuțiilor improprii sectoriștilor, inclusive minimalizarea birocrației. Rezolvarea acestora ar oferi posibilitatea comunicării mai strânse a angajaților de poliție cu cetățenii și de a reacționa rapid la chemări.

Alte chestiuni discutate s-au referit la perfectarea legitimațiilor și recunoașterea statutului de veteran al războiul de pe Nistru a participanților voluntari; acordarea creditelor preferențiale și tratamentul medical pentru veterani.

Dna Revenco a venit cu răspuns la toate chestiunile discutate, a luat act de problemele abordate și, după cum a menționat, unele dintre acestea (majorarea salariilor, dotarea eficientă, protecția social și fizică a polițiștilor, dicitalizarea proceselor) déjà prezintă obiectivele din Agendă, urmând a fi supuse  realizării în viitorul apropiat.

Pe final, președintele raionului dl Vasile Maxim a adus mulțumiri pentru prezență dlor Revenco și Qatrawi la întrunirea dată, reiterând strânsă colaborare între autoritatea administrației publice locale de nivelul II și Inspectoratul de Poliție în raionul Ștefan Vodă, urmărind un scop comun – securitatea societăţii, siguranţa cetățenilor, ordinea publică, acestea fiind reperele majore ce condiţionează buna funcţionare și conlucrare.

                         Lia Banari, șef serviciu protocol și relații cu publicul, DAP