Cultură, Tineret, Sport și Turism Noutăți

Vizita de lucru a reprezentantului Ministerului Culturii

Secretarul de stat de la Ministerul Culturii Ion Budeci, a efectuat pe 28 februarie 2022 o vizită de lucru în raionul Ștefan Vodă, unde s-a întâlnit cu conducerea raionului în persoana președintelui raionului Vasile Maxim, vicepreședintelui raionului Vladimir Baligari, și șefa Direcției cultură, tineret, sport și turism Valentina Uța.

Oficialii au vorbit despre planuri, proiecte, parteneriate, s-a făcut trecerea în revistă a problemelor și posibilelor soluții de depășire a acestora în domeniul culturii. A fost auzită și doleanța  oamenilor din domeniul culturii care de mult timp simt că unele legi au un caracter de reglementare unitar fără a lăsa loc pentru activitatea structurilor teritoriale, se referă la activități ale autorităților centrale, alte legi sunt învechite și au un stil de reglementare care nu permit o intervenție corespunzătoare, acestea urmează a fi expuse totalmente în redacție nouă (Legea Culturii nr.413 din 27.05.1999, nemaivorbind de necesitatea  unui nou Regulament de activitate a caselor de cultură, unde statele de funcții ale caselor de cultură să includă nu o unitate, dar cel puțin 3 unități, la fel este necesară reformarea instituțiilor publice și promovarea managementului de performanță în instituțiile de cultură; cu  referire la Legea nr.270 /2018  privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, conform anexei nr.8 în schemele de încadrare ale instituțiilor de cultură vedem 11 poziții – profesii în care, după cum susțin cei din domeniu, s-ar simți angajații Filarmonicii de Stat sau a Palatului Național).

Secretarul de stat, Ion Budeci, însoțit de șefa DCTST Valentina Uța, s-a deplasat la Carahasani, unde a avut loc o ședință cu angajații din domeniul culturii, cu prezența primarului satului dl Oleg Ciobanu, cu dl Constantin Bobu, fost  mecanic de cinema la casa de cultură. Secretarul a fost plăcut surprins de  activitatea  instituției culturale (a angajaților/conducătorilor colectivelor de artiști amatori; de diversitatea ofertei serviciilor de asistență informațională a bibliotecii publice în serviciul comunității, grație proiectului Novateca; a reparației și păstrării instituției; a ideilor/proiectelor care sunt în programul de activitate a centrului de artizanat Țărăncuța din sat; a propunerii instituirii unui muzeu al cinematografiei satului. Ion Budeci, de comun acord cu autoritățile publice locale a convenit că toate manifestările culturale, noi sau cu tradiții deja, dar și potențialul de care dispune localitatea, sunt în măsură să sporească din punct de vedere turistic atractivitatea locală.

Secretarul de stat a mai vizitat școala de arte Maria Bieșu din or.Ștefan Vodă. A rămas impresionat de instituția dată, spunând că pentru prima dată este în vizită la Ștefan Vodă, dorindu-și de mult timp să ajungă la școala de arte Maria Bieșu. După cum a menționat însăși dl Budeci, dumnealui a plecat cu gânduri bune despre activitatea culturală din raionul Ștefan Vodă.