Noutăți

Vizita de lucru a directorului ADR ,,SUD,,

Recent, în vizită de lucru în raionul Ștefan Vodă s-a aflat directorul Agenției de Dezvoltare Regională «Sud» dna Olga Gorban, care deține funcția respectivă din luna iunie 2021.
În cadrul întrevederii ce avut loc în incinta Consiliului raional, la care au participat președintele raionului Ștefan Vodă dl Vasile Maxim, vicepreședinții dna Valentina Barbei și, respectiv, Vladimir Baligari, primarul și viceprimarul orașului Ștefan Vodă dl Vladislav Cociu și, respectiv, dna Olga Luchian, conducătorii subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional și aparatului președintelui raionului. Dna Olga Gorban a comunicat audienței că scopul vizitei în teritoriu se rezumă la documentarea cu obiectivele și potențialul de dezvoltare al raionului Ștefan Vodă, informarea autorităților administrației publice raionale și celor locale despre noile oportunități și proiecte lansate de către partenerii de dezvoltare, dar și asupra necesităților de sprijin din partea ADR Sud pentru a contribui la impulsionarea dezvoltării regionale spre atingerea obiectivelor de coeziune teritorială și creștere economică durabilă.
Pentru început, vicepreședintele raionului dna Valentina Barbei a prezentat informația privind unele aspecte ale dezvoltării economice a raionului, menționând despre investițiile realizate în anul curent în obiectivele de nivel raional (instituțiile de educație, Spitatul raional, drumurile publice de nivel raional, etc.), dar și proiectele comunitare accesate și implementate de către autoritățile publice locale.
Cu referință la necesitățile de suport din partea ADR «Sud», administrația raionului a solicitat sprijin în soluționarea problemei asigurării cu apă potabilă a două localități din raion, și anume satul Răscăieții Noi din cadrul comunei Răscăieți, unica localitate din raion ce nu dispune de apeduct, precum și satul Brezoaia, a cărui apeduct are o vechime de peste 50 ani și necesită reabilitare urgentă. În context cu problema aprovizionării cu apă potabilă, nu mai puțin importantă este problema construcției stațiilor de epurare și sistemelor de canalizare, or această problemă nu se va soluționa în majoritatea localitățiilor din Republică în legătură cu costurile foarte mari ce urmează a fi suportate pentru edificarea acestora, și implicit reticența unor APL-uri și comunități rurale de a contribui financiar pentru dotarea localităților cu sistem de canalizare. 

Astfel, relevând asupra importanței protecției sănătății populației și a mediului, s-a accentuat asupra necesității aprobării și implementării unui Program Național centrat pe construcția stațiilor de epurare și sistemelor de canalizare în localități, cu atragerea în acest scop a fondurilor din partea partenerilor de dezvoltare.
Una din problemele stringente pentru raionul Ștefan Vodă este infrastructura drumurilor, iar în acest sens este necesar sprijinul plenar al ADR pentru a focusa atenția autorităților administrative centrale asupra creșterii valorii investițiilor din bugetul de stat și celor ale partenerilor de dezvoltare pentru asigurarea unui acces rutier îmbunătățit spre localități prin reparație capitală și/sau curentă cu așternut din beton asfaltic, atât a drumurilor de nivel raional, aflate în administrarea Consiliului raional Ștefan Vodă, cât și a drumurilor regionale ce traversează raionul, și anume: G114 «G113 – Talmaza – Olănești – R31», G116 «Ștefan Vodă – Alava – Săiți – G117» și «R-30 – Alava – Volintiri», aflate în administrarea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale / Î. S. «Administrația de Stat a Drumurilor». În context, Președintele raionului a specificat, că soluționarea problemei asfaltării drumului de acces spre localitate are repercursiuni directe asupra îmbunătățirii multiplelor aspecte ale vieții comunităților și a fiecărui cetățean în parte.
O altă problemă abordată în cadrul ședinței, și care este una stringentă pentru comunități și autorități publice locale, este domeniul gestionării deșeurilor menajare, or problematica respectivă, pe lângă protecția sănătății populației și a mediului, afectează domeniile agriculturii și turismului. Grație eforturilor depuse de către aleșii locali și reprezentanții societății civile, în majoritatea localităților raionului funcționează serviciile de colectare și transportare a deșeurilor la gunoiștile comunitare, însă activitatea respectivă nu este una eficientă, astfel că problema urmează a fi în vizorul autorităților publice centrale pentru a aplica o soluție durabilă la nivel național, iar una din soluții rezonabile ar fi facilitarea procedurilor legale de activitate îndomeniu a 3 – 4 operatori regionali pe întreg teritoriul RM în scop de a rentabiliza activitatea antreprenorială.

Nu a lipsit din atenție și necesitatea atragerii finanțării pentru implementarea măsurilor de eficiență energetică a edificiilor publice, în mod special a instituțiilor de educație și sănătate din raion, care se află în marea lor majoritate în gestiunea Consiliului raional.

În cadrul ședinței, primarul orașului Ștefan Vodă dl Vladislav Cociu a informat audiența despre implementarea în centrul administrativ raional a multiplelor proiecte ce contribuie la impulsionarea dezvoltării economice nu doar a orașului, dar și a întregului raion, printre acestea fiind proiectele realizate în parteneriat cu Programul USAID «Comunitatea Mea» de amenajare a parcului central «Mihai Eminescu» și, respectiv, cel privind crearea pieței agroalimentare regionale (în parteneriat cu 15 primării din raion), este în așteptare aprobarea în Documentul Unic de Program pentru finanțare proiectul de reconstrucție a stației de epurare a apelor uzate și construcția rețelei de canalizare în sectorul caselor individuale de locuit, participarea comunității în cadrul proiectului Fodului Polonez pentru Solidaritate în Moldova de revitalizare urbană, proiectul privind construcția unui complex sportiv pentru copii din 3 blocuri, proiectul privind deschiderea centrului social multifuncțional pentru persoanele în etate, și altele. Dl Primar a ținut să specifice disponibilitatea plenară a adminstrației orașului de a consolidarea capacitățile economice ale centrului urban prin atragerea în localitate atât a investitorilor străini, cât și celor autohtoni. În context, a menționat despre edificarea de către companiile private a 3 case-bloc locative multietajate. Totodată, se întreprind acțiuni concrete privind dezvoltarea afacerilor în domeniul industrial, și anume în subzona Ștefan Vodă a Zonei economice libere «Bălți», unde sunt date asigurările necesare privind deschiderea unei fabrici de procesare a producției agricole și a altei unități de producere a aparatelor de cafea.

A urmat vizita la unele obiective din orașul și raionul Ștefan Vodă. Prima vizita, care în fapt a și impresionat reprezentanții ADR «Sud», a fost efectuată la unitatea de producere a SRL «Uniqa Wall Systems», întreprindere cu capital străin, specializată în construcția din paneluri a caselor cu pereți prefabricați, a caselor pasive sau modulare, tehnologia căreia este licențiată și patentată în Olanda. Coducătorul acesteia dl Malancea Anatol a relatat audienței despre istoricul deschiderii întreprinderii, unele aspecte ale procesului de fabricație, precum și a planurilor de extindere a activității.Un al obiectiv important în programul vizitei l-a reprezentat Instituția Publică «Incubatorul de Afaceri «Ștefan Vodă»», fondator al căreia este Consiliul raional Ștefan Vodă. Directorul instituției dna Adelina Barbăneagră a informat audiența despre activitatea incubatorului, numărul rezidenților, genurile de activitate practicate de antreprenori. Conducerea raionului a informat, că problemele cu care se confruntă instituția în procesul de activitate își găsesc în mare parte soluționare, însă cea mai gravă problemă, pentru care nu există surse disponibile în bugetul raional și este necesar suportul financiar al donatorilor, este necesitatea reparației capitale a acoperișului, precum și a etajelor 4 și 5 a clădirii, deoarece în rezultatul intemperiilor (ex: ploaie sau ninsori abundente) se crează probleme în activitatea întreprinzătorilor – rezidenți ai incubatorului.A urmat apoi vizita la stația de epurare a apelor uzate, aflată în gestiunea Întreprinderii Muncipale «Direcția de Producție «Apă – Canal» din or. Ștefan Vodă». Directorul întreprinderii dl Iurie Nicolenco a informat despre activitatea obiectivului, problemele cu care se confruntă în legătură cu creșterea semnificativă a cantității de ape reziduale diversate, accentuând asupra necesității creșterii capacității de epurare până la 1200 m3/zi (față de nivelul actual nivel de 650 m3/zi) prin aprobarea proiectului de reconstrucție a stației cu finanțare din Fondul Național de Dezvoltare Regională pentru anii 2022 – 2023, elaborat de APL Ștefan Vodă și prezentat spre includere în Documentul Unic de Program.În continuare, a urmat vizita la tabăra raională de odihnă pentru copii «Dumbrava», care reprezintă un obiectiv de importanță majoră pentru raionul Ștefan Vodă în contextul organizării în perioada de vară a odihnei copiilor și adolescenților din toate localitățile raionului, precum și din exteriorul acestuia.Președintele raionului dl Vasile Maxim a informat reprezentații ADR despre conceptul tranformării obiectivului într-un centru de odihnă și agrement turistic, ce urmează a fi exploatat pe întreg parcursul anului, iar în acest scop sunt necesare investiții pentru a valorifica pe deplin potențialul de care dispune tabăra de odihnă și zona unde este amplasată, inclusiv asfaltarea drumului de acces spre tabără, măsuri de eficiență energetică a celor 3 blocuri de cazare, construcția bazinului, etc. În susținerea celor menționate, Consiliul raional a depus nota conceptuală a proiectului privind modernizarea și extinderea infrastructurii de utilități șiagrement în zona recreativă «Dumbrava» în cadrul Apelului de proiecte cu finanțare din FNDR 2021-2023, însă nu a reușit depunerea dosarului cererii complete de finanțare deoarece nu s-au îndeplinit unele cerințe în elaborarea, avizarea și aprobarea documentației tehnice. În context, conducerea raionului a apelat și mizează pe suportul ADR Sud în identificarea partenerilor de dezvoltare disponibili de a acorda suportul financiar necesar.Conștientizând necesitatea valorificării potențialului turistic al ținutului de sud-est al Moldovei, autoritățile publice raionale și cele locale întreprind acțiuni și sunt implementate deja proiecte concrete care consolidează pozițiile raionului Ștefan Vodă ca destinație turistică, dar sunt necesare și contribuția structurilor publice regionale și celor de stat pentru facilita atragerea investițiilor și impulsiona dezvoltarea afacerilor în domeniu. În context, următoarele vizite s-au efectuat la următoarele obiective turistice din raion:                                                              – muzeul «Din suflet, suflet răsare» din cadrul I. P. «Gimnaziul «Ștefan Ciobanu»», s. Talmaza», unde dl Maxim a remarcat necesitatea acordării suportului financiar, în sumă de circa 1 mln lei, pentru efectuarea reparației capitale a spațiilor muzeului și terenului adiacent acestuia;monumental natural «Nistrul Chior» (vechea albie a Nistrului) și la punctul de vizualizare a naturii din satul Talmaza, la întrevedere participând și Primarul satului dl Eugeniu Prutean;pensiunea turistică «La Tudora», amplasată pe malul râului Nistru, conducătorul căreia dna Dorina Onici a oferit cu generozitate ospitalitate și a relatat despre aspectele ce țin de lansarea și dezvoltarea afacerii în domeniul turismului;– monumentul natural «Cișmeaua din Căplani», unde Primarul satului dl Valeriu Tabunșcic a relatat oaspeților istoricul înființării localității, etapele de reabilitare și creare a obiectivului turistic, dar și a abordat necesitatea soluționării celei mai stringente probleme pentru locuitorii satului și numeroși oaspeți care vizitează obiectivul turistic, și anume – asfaltarea drumului de acces spre localitate de la traseul republican R30, or starea acestuia crează mari impedimente în dezvoltarea economico-socială a satului.A urmat apoi vizita la sectorul de reparație capitală a drumului raional L584 «Ștefan Vodă– Ștefănești – Volintiri», lucrările la obiectiv fiind demarate din satul Volintiri. Dl Președinte a ținut să specifice, că acțiunile de asflatare a drumului raional au fost inițiate în anul 2020 prin renovarea a 1,57 km de drum și valorificarea în acest scop a circa 7 mln. lei. Pentru cea de-a doua etapă a lucrărilor, costul cărora este de peste 5 mln lei, în anul 2021 s-au executat lucrări de reconstrucție capitală a podului la intrare în localitate. Investiția este finanțată din bugetul raional și necesitatea acesteia este pe deplin justificată în contextul realizării acțiunilor pentru încetarea declinului economic și implusionarea activismului antreprenorial în zona de stepă a raionului.De asemenea, delegația ADR Sud și conducerea raionului au vizitat Gimnaziul «Maria Bieșu» din Volintiri, la întrevedere participând dl Primar Igor Hîncu și dna director a instituției Angela Țih.Program vizitei s-a încheiat în satul Feștelița, unde Primarul localității dl Nicolae Tudorean a informat despre numeroase și de succes proiecte implementate și cele în derulare în comunitate, prezentând în acest sens parcul de panouri fotovoltaice și Gimnaziul «Vasile Moga», obiective create și, respectiv, eficientizate energetic grație participării comunității în cadrul proiectului Uniunii Europene «Convenția Primarilor», precum și cu suportul altor donatori, inclusiv Programul USAID «Comunitatea Mea». În context, dl Primar a ținut să comunice că la data de 13 octombrie curent va avea loc evenimentul festiv privind inaugurarea Centrului de Excelență din satul Feștelița – primul sat intelegent energetic din Republica Moldova.                                                                                                             În finalul vizitei, dna Olga Gorban a mulțumit Președintelui raionului Ștefan Vodă pentru buna a organizare a programului de vizită, relevând asupra necesității conjugării eforturilor ADR «Sud», administrației publice raionale, a primarilor, organizațiilor societății civile, cât și mediului de afaceri, pentru a spori dezvoltarea regională echilibrată și sustenabilă în scop de a crește nivelul de trai al cetățenilor din Regiunea de Dezvoltare Sud a Republicii Moldova.

 Direcția economie și atragerea investițiilor