Noutăți

„Violenţa este arma celor slabi – non violenţa este arma celor puternici”

Violenţa împotriva femeilor este o formă de încălcare a drepturilor omului, în cele mai grave forme ale sale, deoarece violenţa împotriva femeilor este o încălcare a dreptului la viaţa. Violenţa în familie reprezintă orice acţiune sau inacţiune intenţionată, cu excepţia acţiunilor de autoapărare ori de apărare, manifestată fizic sau verbal, săvârşită de către un membru de familie împotriva altui membru al aceleiaşi familii, care provoacă ori poate cauza prejudiciu sau suferinţă fizică, psihică, sexuală, emoţionale ori psihologic, inclusiv ameninţarea cu asemenea acte, constrângerea sau privarea arbitrară de libertate.

Campania „16 zile de activism împotriva violenţei” s-a finisat cu mesele rotunde desfășurate în localităţile Talmaza, Carahasani şi Cioburciu. În cadrul activităților s-a discutat despre formele violenţei, despre unităţile pentru prevenire şi combaterea violenţei în familie, cum sunt:

  • Centre de primire în regim de urgenţă;
  • Centre de recuperare pentru victimele violenţei în familie;
  • Centre de asistenţă destinate agresorilor;
  • Centre pentru prevenire şi combaterea violenţei în familie;
  • Centre pentru servicii de informare şi sensibilizare a populaţiei.

Se consideră că statul trebuie să acţioneze în aşa fel, încât să asigure protecţia efectivă a victimelor, să îmbunătăţească accesul lor la justiţie şi accesul la servicii adecvate, garantând respectarea tuturor drepturilor acestora. Instituţiile centrale şi locale trebuie să depună toate eforturile şi să crească gradul de conştientizare al funcţionarilor publici cu privire la gravitatea actelor de violenţă împotriva femeilor în general. Totodată menţionăm că măsurile prevăzute de lege cu privire la agresori sunt insuficiente şi nu transmit mesajul că statul nu tolerează violenţa împotriva femeilor. Statul nu poate invoca dreptul la proprietate sau dreptul la viaţă privată atunci când în viaţa privată se petrec fapte ce pun în pericol integritatea fizică sau psihică a unei persoane. Societatea acuză victimele, iar agresorii rămân nepedepsiţi. S-au solicitat măsuri adecvate pentru îndepărtarea de victimă sau supravegherea agresorilor pe baza evaluării riscului de recidivă, creşterea cuantumului pedepsei pentru încălcarea ordinului de protecţie să fie maximal, despre criteriile clare pentru începerea acţiunilor penale fără plângere prealabilă a victimei, în cazurile violenţei domestice. La finele mesei rotunde fiecare dintre participanţi au completat un chestionar de evaluare.

Violenţa în familie reprezintă orice acţiune sau inacţiune intenţionată, cu excepţia acţiunilor de autoapărare ori de apărare, manifestată fizic sau verbal, săvârşită de către un membru de familie împotriva altui membru al aceleiaşi familii, care provoacă ori poate cauza prejudiciu sau suferinţă fizică, psihică, sexuală, emoţionale ori psihologic, inclusiv ameninţarea cu asemenea acte, constrângerea sau privarea arbitrară de libertate.

 

img_1715