Noutăți

Viceministru al justiției în vizită la Ștefan Vodă

În prima jumătate a zilei de 16 februarie curent într-o vizită de lucru la Ștefan Vodă s-a aflat viceministru al Justiției dl Eduard Serbenco. Prima parte a vizitei a inclus o întrunire comună cu conducători ai serviciilor desconcentrate în teritoriu, reprezentanţi ai secţiilor, direcţiilor Consiliului raional Ștefan Vodă, primarii localităților Cioburciu, Căplani, Slobozia, Popeasca.

Dl Serbenco a oferit o informație succintă despre principalele direcții de activitate ale Ministerului Justiției. Scopul vizitei în teritoriu, a accentuat oficialul, este un contact mai apropiat cu administrația publică locală de ambele nivele, cu cetățenii raionului care au posibilitatea să pună întrebări, să se adreseze cu petiții, să informeze instanțele ierarhice despre problemele ce țin de justiție sau alte domenii.

Viceministru a răspuns la un șir de întrebări. Astfel, dl Gheorghe Anghel, primar de Ștefan Vodă, s-a referit la Legea privind comerțul interior, la taxele locale pentru amplasarea unităților comerciale. Dânsul a atras atenția asupra faptului că în clasificator nu se regăsesc serviciile bancare, cadastrale, de schimb valutar, adresând în instanțe un demers de rigoare. La solicitarea dlui Anghel, viceministru a descris procedura de extrădare a persoanelor condamnate în Moldova (Carmalac, frații Țopa etc.) care se eschivează de pedeapsă aflându-se sub jurisdicția altor state europene. Un motiv care împiedică extrădarea și poate fi invocat de avocați – lipsa bunelor condiții de detenție în Moldova.

Ce face Ministerul Justiției pentru a ridica nivelul de justiție în republică, a întrebat dl Tabunșcic, primar de Căplani. Ministerul care se ocupă de promovarea proiectelor de acte normative, cu aducerea lor la standardele europene nu poate interveni în actul de justiție, a explicat dl Serbenco, aceasta este prerogativa Consiliului Superior al Magistraturii. Cu adevărat, deciziile CSM uneori sunt de neînțeles, fiindcă nu se dau explicații de rigoare. Trezește revolta populației numirea în funcție a judecătorilor, integritatea și competența profesională cărora este sub semnul întrebării. Sistemul judecătoresc are carențe, a recunoscut viceministru.

Dl Anatol Zavalișca, primar de Slobozia, este revoltat de faptul că infractorii care comit furturi mici ajung, conform legii, la împăcare și scapă de pedeapsă, iar statul rămâne în pagubă remunerând munca polițiștilor care depun eforturi și timp pentru a descoperi infracțiunile. Primarul a făcut propunerea să fie restituiți de acești infractori banii cheltuiți pentru descoperirea crimei. Lipsa surselor poate fi înlocuită de munca neremunerată în folosul comunității. Încă o propunere a dlui Zavalișca ține de înăsprirea drastică a amenzilor pentru poluarea mediului, fiindcă școlarizarea și sensibilizarea populației făcută prin diferite proiecte n-au dus la rezultatul scontat.

Dl Serbenco, dând dovadă de profesionalism înalt, a răspuns și la alte întrebări, a fixat toate propunerile făcute pentru a le aduce la cunoștință instanțelor abilitate.

Vizita a continuat cu audienţa cetăţenilor.