Noutăți

Viceministru al Dezvoltării Regionale și Construcțiilor în vizită de lucru la Ștefan Vodă

Anatol Usatîi, viceministru al Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, a întreprins, în data de 19 martie curent, o vizită de lucru în raionul Ștefan Vodă. La ședință au participat autoritățile administrației publice locale ale raionului, primarii din localitățile Carahasani, Slobozia, Feștelița, Ștefănești, Căplani, Antonești, Răscăieți, precum și conducătorii unor servicii desconcentrate din teritoriu.

În centrul atenției a fost concursul de finanțare a proiectelor din FNDR, lansat în martie 2016. Dl Eugen Lupașco, șef secţie management proiecte, a informat că la ADR Sud este depus proiectul ce ține de eficiența energetică a secției consultative spitalului raional Ștefan Vodă. La moment să depun eforturi pentru identificarea finanțatorilor. De asemenea, dl Lupașco a menționat importanța deosebită a proiectului ce ține de reabilitarea coridorului de drum cu impact regional Popeasca – Volintiri – Feștelița – Alava – Marianca de Jos, elaborat în cadrul planificării regionale sectoriale. Dl Anatol Usatîi a informat că Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, de comun acord cu Ministerul Transporturilor, întreprinde eforturi în vederea identificării finanțărilor externe care urmează a fi direcționate pentru executarea lucrărilor de reabilitare a drumurilor incluse în Programele Regionale Sectoriale. Anatol Usatîi a specificat că proiectele trebuie să aducă beneficii unui număr cât mai mare de cetățeni și să corespundă abordărilor descrise în documentele de planificare regională locală.

În raionul Ștefan Vodă au fost implementate două proiecte mari, finanțate de ADR Sud, – reparația capitală a drumului Ștefan Vodă – Talmaza și drumul spre Carahasani, a reiterat dl Nicolae Molozea, președintele raionului. Există posibilitatea prin depunerea proiectelor de a rezolva și alte probleme ale raionului, inclusiv reparația drumurilor locale. Primarii au abordat un șir de subiecte ce țin de apelul de proiecte. Astfel, dl Anatol Zavalișca, primar de Slobozia, a făcut o propunere vizavi de crearea centrelor specializate în elaborarea proiectelor, deoarece primăriile nu dispun de specialiști în acest domeniu important. Dl Nicolae Tudorean, primar de Feștelița, a criticat dur modalitatea de selectare a proiectelor, aducând exemplu când ADR Sud a finanțat un proiect fără impact regional, lăsând proiecte cu mult mai importante într-o parte. Faptul acesta, a subliniat dl Tudorean, diminuează încrederea APL, puterea eligibilă pentru depunerea proiectelor, în corectitudinea activității agenției.

Dl Alexandru Pavlicenco, vicepreședintele raionului, a menționat că este important ca, la nivel de raion, să fie stabilit un proiect prioritar, concentrând resursele umane și financiare asupra elaborării acestui proiect în strictă corespundere cu abordările strategiei de dezvoltare a ADR Sud.

Se apropie data de 6 mai, data limită pentru depunerea notelor conceptuale și completarea cererilor de finanțare, a specificat dna Maria Culeșov, directorul Agenției de Dezvoltare Regională Sud, de aceea trebuie de folosit eficient timpul rămas pentru a constitui parteneriate eficiente în vederea soluționării problemelor existente la nivel de comunități și regiune.