Economie și Atragerea Investițiilor Noutăți

Vești bune pentru beneficiarii ODA!

Începând cu data de 15 august 2022, Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului anunță proceduri simplificate de aplicare la programele de suport antreprenorial. Antreprenorii vor putea depune online formularele de aplicare și vor fi scutiți de prezentarea mai multor acte și anume:
 Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice și al Întreprinzătorilor Individuali;
 Certificat eliberat de bancă cu privire la contul bancar;
 Declarația cu privire la lipsa restanțelor față de Bugetul Public Național;
 Copia Situațiilor financiare anuale pentru ultima perioadă fiscală prezentate la Biroul Național de Statistică;
 Actele ce confirmă dreptul de proprietate sau folosință: extrasul din Registrul bunurilor imobile, contract de vânzare-cumpărare și altele;
 Copiile actelor de identitate al solicitantului/administratorilor și fondatorilor.
Pentru mai multe informații despre Programele ODA și ghidurile de aplicare, accesați pagina web https://bit.ly/3AkpCQu, sau puteți telefona la nr. : 022 225 799
ODA – Puntea dintre stat și antreprenori!

Direcția economie și atragerea investițiilor